Program Call Center Marți-Duminică: 10.00 - 21.00
Logare
Înregistrare
Informații utile
Protecția Datelor cu Caracter Personal GDPR

Protecția Datelor cu Caracter Personal - Informare

Conform prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind Protecția Persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a acestor date precum și abrogarea Directivei 95/46/CE, vă punem la dispoziție acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm Datele cu Caracter Personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga terților și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Cât timp prelucram Datele Personale?

Datele Dumneavoastră Personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale, relație care începe din momentul în care lansați o comandă online sau telefonic, în acord și în limita scopului pentru care au fost colectate și, după finalizarea contractului, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, fără limitare, la dispozițiile arhivării.

Scopul prelucrării Datelor Personale

MDELIVERY GROUP LTD administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site- ului și/sau achiziționării serviciilor de transport și / sau servicii poștale și de curierat.

Pentru desfășurarea activităților de vânzări de servicii de transport, servicii poștale și de curierat, pentru administrarea conturilor aferente clienților MDELIVERY GROUP LTD., acolo unde este cazul, pentru transmiterea informației și de soluționare a reclamațiilor, pentru desfășurarea activităților de cercetare și realizarea studiilor de piață sau de statistică, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, email, telefon, fax, adrese de colectare ale expedițiilor, adresele de livrare la destinație a expedierilor clienților, coduri poștale aferente acestor adrese.

Pentru realizarea activităților specifice obiectului său de activitate și pentru prestarea serviciilor decătre Societatea Comercială MDELIVERY GROUP LTD prin intermediul site-ului, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, data și locul nașterii, sexul, semnătura, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locația acestuia, adresa IP, tipul de hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul), informații care rezultă din Politica de utilizare a cookie-urilor.

Datele cu Caracter Personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitate și în concordanţă cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul Protecției Datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu Caracter Personal este necesară pentru ca societatea comercială MDELIVERY GROUP LTD să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastră de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea MDELIVERY GROUP LTD de a furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui punem la dispoziție Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, MDELIVERY GROUP LTD poate dezvălui Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai MDELIVERY GROUP LTD (cum este cazul companiilor cu care MDELIVERY GROUP LTD se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă MDELIVERY GROUP LTD în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Poliție, Instanțe Judecătorești și altor organe ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup sau domeniu de activitate cu MDELIVERY GROUP LTD precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de MDELIVERY GROUP LTD nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite dumneavoastră de către MDELIVERY GROUP LTD

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

În continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a Datelor Dumneavoastră Personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de retragere a Consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe Consimțământul Dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea Consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Serviciul Transport Paletizat

MDelivery a lansat recent un serviciu de livrare low-cost pentru transportul de marfă paletizată.Serviciul de livrare paletizată oferit de MDelivery presupune transportul mărfurilor care necesită utilizarea de paleți pentru manipularea și depozitarea lor.Acest serviciu este util pentru clienții care trimit mai multe produse sau cantități mari de mărfuri, deoarece utilizarea paleților facilitează încărcarea, descărcarea și manipularea mărfurilor într-un mod mai eficient și sigur.

MDelivery oferă serviciul de livrare paletizată la un cost mai mic decât alte opțiuni de livrare și se asigură că mărfurile sunt transportate în condiții optime, utilizând vehicule specializate și personal instruit în manipularea și transportul paleților. De asemenea, compania MDelivery poate oferi și servicii de depozitare temporară a mărfurilor în depozite specializate, până la livrarea finală către destinatar.

Pentru a putea oferi informații precise despre costurile serviciului low-cost de transport de marfă din Marea Britanie către Moldova, este nevoie de mai multe informații despre cantitatea și tipul de marfă, locațiile de plecare și de sosire, termenele de livrare dorite și alte cerințe specifice ale clientului.

MDelivery poate furniza o ofertă personalizată în funcție de nevoile individuale ale fiecărui client și poate oferi opțiuni de livrare la prețuri competitive.

Pentru a obține o estimare a costurilor de transport de marfă paletizată, puteți completa formularul de contact disponibil pe site-ul www.mdelivery.md sau puteți lua legătura cu echipa prin intermediul numărului de telefon afișat pe site.

Tipuri de Paleți și Dimensiuni

PALET ÎNTREG (FULL)

Dimensiuni maxime bază 120 x 100 cm

Înălțime maximă 180 cm

Greutate maximă 1000 kg

 

JUMĂTATE PALET (HALF)

Dimensiuni maxime bază 120 x 100 cm

Înălțime maximă 110 cm

Greutate maximă 500 kg

 

SFERT PALET (QUARTER)

Dimensiuni maxime bază 120 x 100 cm

Înălțime maximă 80 cm

Greutate maximă 250 kg

 

*Prețurile nu includ  procedura de comisionare vamală(Broker),nu includ taxele vamale sau TVA-ul la import, impuse de autoritățile vamale în funcție de valoarea declarată și conținutul trimiterii. Aceste taxe vor fi achitate ulterior.

 

Nu uitați că: pregătirea corespunzătoare, ambalarea, sigilarea și etichetarea sunt operațiuni în răspunderea expeditorului și asigură procesarea și livrarea cu succes a expedierilor paletizate. Nerespectarea regulilor și recomandărilor noastre poate duce la deteriorări, pierderi, costuri suplimentare impuse pentru repaletizare și întârzieri în livrare.

Restricții la transport

Mărfuri interzise și restricționate
Ori de câte ori este posibil, îți oferim soluții pentru transportul expedierilor tale, indiferent de natura acestora.
Există o serie de legi și reguli, măsuri de siguranță și securitate adoptate de autoritățile competente din țările tranzitate (vamă, poliție economică etc.) precum și de MDelivery pentru
acceptarea la transport a anumitor categorii de mărfuri. Mărfurile interzise la transport, conform listei de mai jos, vor fi prezentate autorităților competente, în vederea confiscării. Expeditorul și destinatarul vor suporta în totalitate consecințele legale (amenzi contravenționale sau penale, începerea urmăririi penale, alte măsuri etc.). Pentru bunurile confiscate nu se acordă despăgubiri.
Mărfuri interzise* NU se acceptă la transport
• Țigări sau alte produse din tutun
• Produse din alcool în cantitate mai mare de 1 litru per colet
• Lingouri din orice metal prețios
• Arme de foc complete sau imitații
• Bani cash (bancnote, monezi, valute)
• Bunuri interzise de lege
• Explozivi, încărcături explozive
• Piese auto-moto 
• Imitații (replici) ale armelor de foc, armelor, încărcăturilor explozive și / sau muniției
• Pietre prețioase vrac
• Rămășiţe umane și/sau cenușă
• Timbre fiscale - pentru băuturi și țigări
• Animale, pești, păsări vii
** Conform politicii MDelivery

Reguli pentru împachetare coletelor

Reguli pentru împachetare
ŢINEŢI CONT VĂ RUGĂM CA TOATE COLETELE SE MANIPULEAZA FRECVENT PRIN DEPOZITE/DIFERITE MAŞINI/BENZI TRANSPORTOARE!

Coletul/pachetul dumneavoastra trebuie sa întrunească urmatoarele condiţii:
• ambalajul trebuie sa asigure protecţie împotriva stocurilor din exterior, mişcării în interior a conţinutului, împrăştierii, vărsării sau altor pagube ce poate afecta conţinutul coletului/pachetului;
• expedierile trebuie sa fie ambalate sigur astfel încât să nu producă pagube altor trimiteri sau să rănească personalul care manipulează coletele/pachetele
• Trebuie sa fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact care să corespundă greutătii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului,
• Ambalajul trebuie să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren.

Pentru evitarea unor astfel de situaţii, este necesara:

• ambalarea corespunzătoare a trimiterilor, pentru a proteja conţinutul, întrucât în caz contrar pot apărea întârzieri, pagube sau pierderi;
• utilizarea ambalajelor în stare perfectă, din materiale rezistente, fără rupturi, crăpături, fără obiecte ascuţite ieşite în afară, părţi taioase;
• împachetaţi toate articolele separat;
• utilizaţi materiale de amortizare adecvate – folie cu bule de exemplu;
• utilizaţi o bandă adezivă rezistentă, proiectată pentru expediere – scotch tape transparent sau maro,
• utilizaţi o singură etichetă cu adresa de livrare clară şi completă a destinatarului (nume, prenume, adresa completa, numărul de telefon ) şi de preferat să plasaţi o copie a etichetei cu adresa în interiorul coletului;
• umpleţi coletul/pachetul complet, NU lasaţi goluri, alegeţi dimensiunea ambalajului în funcţie de conţinutul acestuia. Cutiile care nu sunt suficient încarcate se pot deforma, iar cele prea încarcate se pot desface;
• puneţi bunurile fragile în centrul pachetului, asigurându-vă că nu ating marginile. Obiectul trebuie bine izolat din toate părţile;
• ambalaţi în mod corespunzător cadourile. Este posibil ca multe bunuri vândute în ambalaje atractive să nu fie potrivite pentru expediere;
• atunci când expediaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece, asiguraţi-vă că acoperiţi complet muchiile şi vârfurile. Pentru aceasta este potrivit cartonul rezistent. Fixaţi bine materialul de protecţie astfel încât acesta să nu fie îndepărtat accidental în tranzit;
• în cazul în care expediaţi lichide: toate recipientele trebuie bine sigilate pentru a evita scurgerile cauzate de vibraţii sau socuri in timpul transportului. Impachetaţi recipientul în materiale impermeabile şi dacă este posibil, adăugaţi suficient material absorbant pentru a absorbi lichidul în caz de spargere. Folosiţi material de amortizare densă precum spuma sau cartonul ondulat. Separaţi sticlele cu material de amortizare astfel încât acestea să nu se atingă.

• în cazul în care expediaţi articole electrice/electronice: ambalajul producătorului este de multe ori proiectat în scopuri comerciale şi este posibil să nu fie potrivit pentru expediere.
Folosiţi ambalaje suplimentare în funcţie de dimensiuni, greutate şi fragilitatea a produsului. Folosiţi întotdeauna cutii din carton rezistent, adăugând în jurul obiectului material protector/amortizor;
• în cazul în care expediaţi mobila: toate piesele de mobilă trebuie să fie împachetate corespunzător;
• în cazul în care expediaţi geamantan sau valiză: acestea trebuie sa fie infoliate obligatoriu;
• nu exageraţi atunci când sigilaţi pachetul. Nu uitaţi că toate coletele pot fi deschise de autorităţile vamale pentru inspecţie.

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI: CEL MAI IMPORTANT ESTE AMBALAREA/ÎMPACHETAREA CORESPUNZĂTOARE CONFORM CONŢINUTULUI FIECĂRUI PACHET/COLET IN PARTE. Nu vă bazaţi pe faptul că etichetele „Fragile” şi „Manevraţi cu grijă” pot înlocui ambalarea corespunzătoare. Acestea sunt doar informative.
Cele mai frecvente GREŞELI (CE NU TREBUIE FĂCUTE):
1. Folosirea duct tape – acesta se desprind
2. Umplerea cutiei/pachetului insuficient – pachetele care nu sunt total umplute în timpul tranzitului se deformează şi se rup:
3. Folosirea unui tape de hârtie – cel mai nepotrivit, tape-ul de hârtie se rupe cel mai uşor, practic nu oferă nici o rezistenţă:
4. Cutii grele peste 20 kg – se sparg/rup din cauza propriei greutăţi:
5. Folosirea sacoşelor de rafie – neindicat total, acestea se rup extrem de uşor:
NU putem asigura o poziţie anume de transport, o anumită temperatură sau manipulare
specială. Daca aveţi asemenea sau alte cerinţe speciale (de manipulare, depozitare,
transportare) vă rugăm să ne contactaţi în avans.

CONDITIILE DE AMBALARE

ECHIPAMENTE IT&C (BUNURI ELECTRONICE SI ELECTOCASNICE) Ambalaj special oferit de catre producator pentru transport. Cutie de lemn umpluta cu polistiren sau alt material protector
BAUTURI SAU LICHIDE IMBUTELIATE IN STICLA Ambalaj special din carton umplut cu polistiren sau alt material protector 
Ambalaj special
ARTICOLE SI PRODUSE DIN STICLA Ambalaj din lemn sau carton presat umplut cu polistiren sau alt material protector 
Ambalaj special oferit de catre producator pentru transport
LUCRARI DE ARTA (TABLOURI, SCULPTURI, STATUETE) Ambalaj din lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
INSTRUMENTE MUZICALE Ambalaj special oferit de catre producator pentru transport Ambalaj din lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
MARFURI CASANTE Ambalaj din carton umplut cu polistiren sau alt material protector
TIPARITURI (REVISTE, CATALOAGE, PLIANTE, MAPE, CALENDARE) Cutie din carton rezistent oferit de catre producator pentru transport
POSTERE SI AFISE INRAMATE Ambalaj din lemn cu material protector

NU SE ACCEPTĂ RECLAMAŢIILE DE DETERIORARE/DISTRUGERE A EXPEDIŢIILOR CARE NU ÎNTRUNESC CONDIŢIILE DE AMBALARE

Condițiile Generale de Transport

Termeni şi Condiţii Generale de transport

 

A. Părţi contractante

A.1. Prestatorul serviciilor

MDELIVERY GROUP LTD (în continuare: Prestator)

Sediul social: 71-75 Shelton Street Covent Garden, London WC2H 9JQ

COMPANY NUMBER : 11579932

Preluarea comenzilor:

Telefon: +447489999989 +37379999388

Email: [email protected]

Pagina web: mdelivery.md

Activitatea companiei: servicii de curierat door to door , transport persoane şi transport auto pe platformă.

Serviciile companiei: MDELIVERY GROUP LTD se referă la servicii de transport persoane, colete şi transport auto exclusiv în calitate de către Prestator, cu respectarea condiţiilor specificate în Termeni şi Condiţii generale de transport.

Serviciul de transport colete: reprezintă un serviciu de curierat prin cadrul căruia se efectuează transportul într-o anumită perioadă de timp comunicată la ridicarea coletului – în cadrul caruia Prestatorul de servicii îşi asumă obligaţia, că va avea coletul sub supraveghere până la incercarea expedierii acestuia, în aşa fel încât Prestatorul beneficiază de posibilitatea că, în timpul efectuării serviciului de transport de curierat, să dispună de modificarea Adresantului sau a adresei de destinaţie a coletului şi să i-a măsurile necesare în cazul în care livrarea a fost efectuată cu succes.

Serviciul de transport persoane: serviciu de transport rutier contra-cost care, se efectuează prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii.

Prin transport rutier internaţional se inţelege transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a doua ţări diferite.

Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocaziţionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având minim nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

Serviciul de transport auto: serviciu de transport prin cadrul căruia se efectuează transportul autoturismelor pe platformă într-un anumit timp de tranzit comunicat iniţial – în cadrul căruia Prestatorul de servicii poştale îşi asumă obligaţia, că va avea autoturismul sub supraveghere până la încercarea expedierii acestuia, în aşa fel încât Prestatorul dispune de posibilitatea că, pe parcursul efectuării serviciului de transport, să dispună de schimbarea Adresantului sau a adresei de destinaţie a autoturismului şi să i-a măsurile necesare în cazul în care livrarea a fost efectuată cu succes.

A.2. Clientul, solicitantul serviciilor

Clientul este persoana fizică, persoana juridică, Societatea Comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie care, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale de transport, face parte din una dintre următoarele categorii:

Solicitantul serviciilor: persoana fizică, persoana juridică, Societatea Comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie, care solicită serviciile Prestatorului, indicând datele sale, prin comanda scrisă (depusă prin pagina web sau prin e-mail), conform Termenilor şi Condiţiilor Generale sau condiţiilor stabilite individual şi acceptate de comun acord – prin confirmarea în scris, care se poate dovedi şi ulterior, a condiţiilor stabilite prin Termenii şi Condiţiile preliminare acestui acord. Statutul de Client al serviciilor nu exclude că, în procedura de expediere, Clientul să fie totodata Prestator sau Adresant, fapt care trebuie să fie specificat în mod evident în datele pe care le furnizează Prestatorului.

Adresant: persoana fizică, persoana juridică, Societatea Comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie, care este indicată ca şi Adresant pe colet, pe ambalajul coletului sau pe lista aferentă a  acestuia, respectiv pe comanda depusă de către Clientul serviciilor, persoana căreia urmează a-i fi expediat coletul de către curierul partenerului Prestatorului.

Consumator: Clientul serviciilor persoana fizică, care acţionează în afara meseriei, ocupaţiei individuale sau a activităţii sale comerciale.

2.1 Obiectul contractului

2.2 Obiectul contractului privind serviciul de transport

2.3  Întocmirea contractului

Contractul se va încheia între părţile Prestator şi Client, când Clientul va trimite prin pagina web www.mdelivery.md a Prestatorului sau prin e-mail comanda/rezervarea sa scrisă, cu acceptarea condiţiilor prevăzute în Termenii şi Condiţii, şi comanda va fi disponibilă Prestatorului.

Conform punctului A.2., beneficiarului îi este adus la cunoştinţă şi acceptă faptul că, prin depunerea comenzii online pe pagina web a Prestatorului, solicită în mod expres că, Prestatorul să demareze procesul de rezervare, înainte de expirarea termenului dat, pentru Client de a-şi exercita dreptul de retragere/renunţare.

Confirmarea în scris trimisă , ca şi răspuns la comanda Prestatorului înseamnă începerea îndeplinirii contractului de prestări servicii.

Părţile pot proceda diferit faţă de condiţiile specificate în prezentul document, în cazul contractului de prestări servicii, de comun acord şi dacă legislaţia referitoare nu interzice acest lucru.

2.1.1. Drepturile şi Obligaţiile Clientului

 1. Biletul de călătorie este nominal şi nu poate fi transmis sub nici-o formă altei persoane. Acesta trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităţilor abilitate de control.

 2. Biletul de călătorie trebuie să se găsească în permanenţă la călător, acesta având obligaţia să-l prezinte atât organelor de control ale Republicii Moldova, cât şi organelor de control proprii ale transportatorului. În acest sens călătorul are obligaţia de a solicita conducătorului auto eliberarea biletelor de călătorie, în momentul achitării acestora.

 3. Biletul constituie dovada încheierii contractului de transport între transportator şi pasagerul deţinător al acestuia, a cărui identitate trebuie demonstrată la cerere.

 4. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se înlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despăgubit în astfel de cazuri.

 5. Unele tarife speciale au condiţii care pot restricţiona sau interzice modificarea rezervării şi pot limita sau elimina restituirea sumelor de bani, reprezentând preţul biletelor, în cazul anulării sau neefectuării calătoriei.

 6. Rezervarea pentru segmentul de întoarcere în cazul biletelor dus-întors este obligatorie şi trebuie făcută cu cel putin 7 zile înainte de data călătoriei de întoarcere, chiar şi pentru biletele cu data fixă de întoarcere.

 7. Accesul călătorilor în mijlocul de transport se realizează în felul următor: accesul persoanelor care posedă bilete de călătorie achiziţionate din agenţii, accesul călătorilor care posedă rezervări şi apoi călătorii care doresc să achite contravaloarea biletului de călătorie la conducătorul auto, în limita locurilor disponibile.

 8. Cererile de returnare, cererile de despăgubire şi/sau reclamaţiile privind efectuarea călătoriei (cu excepţia celor de bagaje pierdute) se vor depune în scris la sediul transportatorului specificat într- un interval de maxim 10 de zile, de la data îmbarcării, în cazul biletelor dus, sau de la data călătoriei de întoarcere în cazul efectuării cursei de întoarcere, în cazul biletelor dus-întors.

 9. În pretul călătoriei sunt incluse 30 kg de bagaj în limita spaţiului disponibil şi un bagaj de mână de maxim 10 kg. Pentru bagajele cu greutate mai mare de 40 de kg, dar nu mai mult de 100 de kg, preţul biletului se va majora cu 1.5 Lire, în limita spaţiului pentru bagaje disponibil. În orice situaţie pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale: obiecte al căror transportare este interzisă prin legi sau reglementări în vigoare în oricare ţară de plecare sau destinaţie sau curse interne, obiecte care conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transport datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului, cum ar fi: materiale explozive, muniţie, materiale iritante, gaze comprimate (butan, propan, oxigen) lichide inflamabile, animale vii.

 10. Pasagerii se obligă să respecte prevederile ţărilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare/ieşire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale.

 11. La bordul autocarelor fumatul, consumul băuturilor alcoolice şi a drogurilor sunt interzise. De asemenea, accesul în autovehicule a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor este interzis.

 12. Pasagerii sunt obligaţi , că la îmbarcare şi în staţiile de coborâre să-şi supravegheze personal bagajele. Nu răspundem de urmărirea bagajelor şi pe cale de consecinţă de lipsa acestora la destinaţie

2.1.2. Drepturile şi Obligatiile  Prestatorului

 

 1. Transportatorul nu garantează existenţa locurilor libere pentru întoarcere la data solicitată de către pasager şi nu va fi ţinut responsabil pentru daunele suferite de pasager, ca urmare a imposibilitaţii efectuării călătoriei de întoarcere la data solicitată de acesta, în lipsa confirmării.

 2. Transportatorul şi agenţiile sale îşi rezervă dreptul de a vinde locurile neconfirmate telefonic. Posesorul unei rezervări este obligat să se prezinte la îmbarcare (la autovehicul sau agenţie,după caz) cu minim 30 min. înainte de plecarea în cursă în vederea achiziţiei legitimaţiei de călătorie, în caz contrar se pierde rezervarea.

 3. Orice modificare cerută după efectuarea rezervării se supune prezentului Regulament privind anularea, reprogramarea sau returnarea contravalorii tichetelor de rezervare şi a biletelor. În acest sens avem următoarele situaţii posibile:

 4. În cazul anulării cursei din motive de forţă majoră, din partea transportatorului, toate rezervările vor fi reprogramate în funcţie de acceptul călătorului. Dacă forţa majoră se menţine mai mult de 5 zile, atunci călătorul este îndreptaţit la returnarea contravalorii biletului de călătorie sau reprogramarea acesteia în limita locurilor disponibile.

 5. În cazul în care călătorul doreşte să renunţe la efectuarea călătoriei, renunţarea se face în intervalul de timp care excede cele 48 de ore înainte de ora îmbarcării, atunci se returnează 100% din valoarea achitată. Dacă renunţarea se face în intervalul de timp situat între 48 şi 24 de ore înainte de ora îmbarcării, atunci se poate reprograma călătoria pentru o dată viitoare în funcţie de cerinţele clientului fără alte costuri suplimentare. Dacă renunţarea se face în ziua îmbarcării atunci obligaţia de restituire a vre-unei sume de bani din partea transportatorului, nu subzista.

 6. În cazul în care călătorul doreşte modificarea cursei de îmbarcare, aceasta se poate face numai cu 48 ore înainte de îmbarcare.

 7. Transportatorul nu răspunde pentru bagajele pasagerului, atât cele de cale cât şi bagajele de mână.

 8. Transportatorul nu este responsabil în cazul pierderii, furtului sau deteriorării de bunuri şi obiecte de valoare cum ar fi (bani, bijuterii, obiecte de artă, camerele foto, video, computere, aparatura electronică….etc), aflate în portbagajul vehiculului sau în bagajul de mână al pasagerilor. Deteriorarea unor bunuri în cazul unor accidente de circulaţie în care este implicat mijlocul de transport, este suportată de societatea de asigurare la care transportatorul deţine poliţe de asigurare.

 9. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment tarifele, staţiile sau orarele de circulaţie fără nici un preaviz, tipărirea rezervării sau posesia biletului presupune implicit acceptarea prezentelor “Termeni şi Condiţii” de către călător.

 10. Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil. Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport. Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte autocare decât cele prevăzute, fără preaviz. Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz.

 11. Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare care nu sunt controlate de acesta.

 12. Transportatorul nu îşi asumă nici-o răspundere pentru cursele în conexiune şi nu îşi asumă nici-o responsabilitate pentru întârzierile curselor şi/sau pentru pierderile suferite de către pasager, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de timpul de aşteptare din graniţe şi de pe şosele. De asemenea transportatorul nu îşi asumă nici-un fel de răspundere în situaţia în care cursele sunt deviate de la traseul înscris în graficele de circulaţie de către organele de poliţie sau pentru staţionarile prelungite ordonate de orice instituţii abilitate ale statului.

 13. Transportatorul nu va suporta nici-un fel de pagube referitoare la pierderea curselor de avion, pierderea curselor de tren sau altor curse rutiere de călători (contravaloarea biletelor de călătorie şi orice alte prejudicii subsecvente datorate neajungerii la destinaţie s.a.), în condiţiile în care acesta respectă legislaţia privind înlocuirea autovehiculului în termen.

 14. Transportatorul nu poate fi răspunzător pentru întârzieri faţă de graficul de transport, în condiţiile unor evenimente de pe traseu (accidente, trecere cu bacul, şantiere, deviere sau restrictionare trafic) sau micşorării vitezei medii de circulaţie, ca efect al aglomerării tronsoanelor de drum.

 15. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa documentelor călătorului.

 16. Transportatorul şi agenţii săi nu îşi asumă  nici-o responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile din Termeni şi Condiţii.

 17. Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului şi din prezenţa lor în vehicul. Asigurarea nu acopera vătămările corporale sau a bagajelor transportate, generate din vina pasagerului.

Achizitionarea biletului de călătorie are valoare contractuală  şi posesorul acestuia acceptă implicit condiţiile contractuale cuprinse în “Termeni şi Condiţii”.

2. Obiectul contractului privind serviciul de transport auto

Societatea MDELIVERY GROUP LTD în calitate de către Prestator, prin servicii de transport auto, în baza comenzii Clientului şi pe cheltuiala şi riscul Clientului, efectuează activităţi de transport auto pe platformă, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale prevăzute în prezentul document, privind autoturisme cu masa de până la 3500 Kg . Clientul va ţine legătura cu Prestatorul pe întreg parcursul contractului şi are dreptul de a solicita informaţii de orice fel de la acesta. Transportul autoturismului, începând de la ridicarea acestuia şi până la expediere, se va efectua de către Prestator, în condiţiile legale impuse de către Client şi a datelor furnizate de către acesta.

În baza contractului, Prestatorul se angajează să furnizeze transportul autoturismului conform condiţiilor precizate în Termenii şi Condiţiile de transport şi conform condiţiilor legii în vigoare referitoare la activitatea Prestatorului şi livrarea acestuia către Adresantul, stabilit de către Client sau celui îndreptăţit, în baza datelor furnizate de Client şi contra cost.

1.1. Drepturile şi Obligaţiile Clientului

 1. Confirmarea comenzii constituie dovada încheierii contractului de transport auto între transportator şi deţinător al  autoturismului,  a cărui identitate trebuie demonstrată la cerere.

 2. Cererile care nu se prezintă sub formă aprobată de Societatea Transportatoare, fără specificaţiile privind data, ora şi ruta de transport pentru care au fost emise, nu sunt valabile.

 3. Unele tarife speciale au condiţii care pot restricţiona sau interzice modificarea comenzii şi pot limita sau elimina restituirea sumelor de bani reprezentând preţul serviciilor prestate, în cazul anulării sau neefectuării transportului.

 4. Clientul este obligat să prezinte la ridicarea autoturismului documentele de vânzare cumpărare, factura sau orice fel de act de proprietate al acestuia în conformitate cu prevederile legale ale Uniunii Europene.

 5. Clientul este obligat să prezinte o copie după actul de identitate al expeditorului, precum şi certificatul maşinii .

 6. În cazul în care se efectuează transportul unui atutoturism personal, clientul este obligat să prezinte documentele care atestă achitarea taxelor şi impozitelor din ţară de provenienţă a autovehiculului.

 7. Clientul are dreptul de a solicita transportul autovehiculelor noi, second hand sau avariate.

1.1. Drepturile şi Obligaţiile  Prestatorului

  1. Prestatorul are dreptul să refuze cererea clienţilor care solicită transportul autovehiculelor peste masa maximă admisă pe platformă.

  1. Prestatorul nu îşi asumă răspunderea pentru transportul autovehiculelor înregistrate ca şi furate.

  1. Prestatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi tras la răspundere pentru pagube materiale aduse autovehiculului înainte şi după efectuarea transportului.

  1. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere, pentru orice daune de ordin estetic (zgârâeturi, îndoieturi) provocate de către condiţiile de drum sau mediul înconjurător (de exemplu: pietre, ramuri, grindină, etc).

  1. Prestatorul are obligaţia de a transporta vehiculul de la locaţiile de plecare şi destinaţie specificate de către client în cererea scrisă.

  1. Prestatorul are obligaţia de a efectua serviciul de transport auto folosind platforme omologate.

  1. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a factura cheltuielile suplimentare , care pot apărea în urma modificării traseului la solicitarea clientului.

 

 1. Obiectul contractului privind serviciul de transport colete

Societatea MDELIVERY GROUP LTD ,în calitate de către Prestator, prin servicii de curierat, în baza comenzii Clientului şi pe cheltuiala şi riscul Clientului, efectuează activităţi de transport persoane, transport colete, şi transport auto adică activităţi de transport şi servicii poştale, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale, prevăzute în prezentul document, privind obiectele corespunzătoare acestuia ca şi mărime, greutate, conţinut şi ambalaj, pe teritoriul României şi pe teritorii specifice din străinătate. Clientul va ţine legătura cu Prestatorul pe întreg parcursul contractului şi are dreptul de a solicita informaţii de orice fel de la acesta. Transportul coletului, începând de la ridicarea coletului şi până la expediere, se va efectua de către Prestator, în condiţiile legale impuse de către Client şi a datelor furnizate de către acesta.

În baza contractului, Prestatorul se angajează să furnizeze transportul coletelor de mărimea, greutatea, conţinutul şi ambalajele corespunzătoare prevăzute în Termenii şi Condiţiile de transport şi conform condiţiilor legii în vigoare referitor la activitatea Prestatorului şi livrarea acestora către Adresantul stabilit de către Client sau celui îndreptăţit, în baza datelor furnizate de Client şi contra cost.

Coletul: coletul corespunzător limitelor de mărime şi greutate stabilite prin prezentul document – prevăzut cu adresa Adresantului pe colet, pe învelisul acestuia sau pe lista aparţinătoare.

C. Întocmirea, modificarea, terminarea contractului

C.1. Întocmirea contractului

Contractul se va încheia între părţile Prestator şi Client, când Clientul va trimite prin pagina web www.mdelivery.md a Prestatorului sau prin e-mail comanda sa scrisă, cu acceptarea condiţiilor prevăzute în Termenii şi Condiţiile privind conţinutul coletulului de cel putin 0,1 kg şi cel mult 2000 kg (colet poştal maxim 40 kg/buc) şi comanda va fi disponibilă Prestatorului.

Conform punctului A.2., beneficiarului îi este adus la cunostinţă şi acceptă faptul că, prin depunerea comenzii online pe pagina web a Prestatorului, solicită în mod expres că, Prestatorul să demareze activitatea de curierat, înainte de expirarea termenului dat pentru Client de a-şi exercita dreptul de retragere/renunţare.

Confirmarea în scris trimisă ca şi răspuns la comanda Prestatorului, înseamnă  începerea îndeplinirii contractului de prestări servicii.

Părţile pot proceda diferit faţă de condiţiile specificate în prezentul document, în cazul contractului de prestări servicii, de comun acord şi dacă legislaţia referitoare nu interzice acest lucru.

În cazul în care Termenii şi Condiţiile stabilesc formatul în scris ca fiind forma contractului. Contractul de prestări servicii va fi întocmit în acelaşi timp cu semnarea contractului scris – de către fiecare parte contractantă. Ambele părţi au obligaţia de a lua la cunoştinţă faptul că Termenii şi Condiţiile se consideră o întelegere scrisă, care este înregistrată de către Prestator într-un mod în care se pot identifica individual şi care, după îndeplinire, poate fi accesată în evidenţele Prestatorului.

Nici una dintre părţile contractului nu poate proceda altfel faţă de cum impun regulile stabilite în Termeni şi Condiţii, în situaţia în care acest lucru ar pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea corporală, respectiv dreptul Adresantul la preluarea coletului în siguranţă.

Contractul încheiat între părţile Client şi Prestator are o perioadă de valabilitate limitată, maxim până când serviciul comandat de Client a fost remunerat. În cazul, în care plata taxei se face anticipat expedierii coletului, atunci relaţia contractuală dintre părţi va rămâne valabilă până la preluarea pe baza de document justificativ a coletului , de către Adresantul indicat sau de către altă persoană cu drept de preluare sau reprimire, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale.

 

C.1.1. Drepturile şi Obligaţiile  Clientului

 1. Clientul se obligă să transmită în scris solicitarea/comanda pentru realizarea contractului prin pagina web a Prestatorului, sau prin email-ul acestuia, precizând toate datele necesare sau indicarea acestora, cu condiţia ca Clientul să răspundă pentru toate responsabilităţile ce decurg din aceasta, dacă va furniza următoarele date diferite de cum sunt în realitate:

  • datele Clientului (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail),

  • datele Adresantului (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail),

  • datele de facturare (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, în cazul firmelor ),

  • date detaliate despre colet, mărimea coletului, greutate exactă, greutatea volumetrică, greutatea pentru factură, conţinutul coletului, cantitate, locul de origine şi măsura,

  • numele şi numărul de telefon al persoanei de contact,

  • taxă de expediere (cheltuieli de transport, asigurarea, alte cheltuieli)

  • modalitatea de plată aleasă.

Clientul are obligaţia de a lua cunoştinţă de faptul că, Prestatorul nu acceptă comenzi prin canal verbal sau personal la serviciul clienţi al Prestatorului, respectiv prin telefon, şi toate datele solicitate de către Prestator trebuie trimise în format electronic. După plasarea cererii/comenzii, după confirmarea Prestatorului, Clientul se obligă să tipărească documentul de transport şi celelalte documente însoţitoare eventual trimise în format electronic de către Prestator şi să completeze toate acestea pe propria sa răspundere şi să transmită documentele la locul ridicării coletului. Începerea contractului de prestări servicii încheiat între cele două părţi, este dovedită prin dotarea Prestatorului, indicarea datei exacte a ridicării şi semnătura curierului care este însărcinat cu ridicarea coletului.

Clientul este obligat să i-a la cunoştinţă faptul că, prin finalizarea comenzii pe pagina web a Prestatorului, şi declară pe propria răspundere faptul că, în colet nu există nici un conţinut ilegal sau periculos, în conformitate cu prevederile Internaţionale de transport, şi îşi asumă răspundere legală totală pentru conţinutul coletului şi răspunderea materială în cazul prejudiciilor financiare aduse Prestatorului.

 1. Prestatorul se obligă să ridice pachetul/coletul – dacă părţile contractante nu s-au înteles altfel – în cazul în care Prestatorul i-a împachetat în mod corespunzător tipului, naturii şi cantităţii, conţinutului, iar conţinutul acestuia nu poate fi accesat fără deteriorarea ambalajului, respectiv a sigilului. Recomandările făcute de către Prestator cu privire la împachetarea coletelor pot fi revizuite în prezentul document. Aceste recomandări sunt doar sugestii, dar Clientul i-a la cunoştinţă că, ambalarea coletului în mod corespunzător tipului şi conform punctului E.1.2 cade sub răspunderea sa.

 2. Clientul este obligat să plătească taxa aferentă prestării serviciilor. Clientul poate să declare o altă persoană , decât, persoana  care va suporta cheltuielile (respectiv adresa de facturare diferită de cea a Clientului), precum şi datele acestuia (nume/denumire, domiciliu/sediu, număr de telefon, adresa de e-mail). Clientul se obligă să i-a la cunoştinţă faptul că, dacă cel care va suporta cheltuielile aferente taxei de prestări servicii , va întârzia plata mai mult de 5 zile, Prestatorul are dreptul de a solicita Clientului, plata taxei prin trimiterea unei copii, după factură către acesta. Clientul i-a la cunoştinţă şi îşi exprimă acordul în privinţa achitării taxei şi are aceleaşi obligaţii ca şi persoana care suportă cheltuielile. În lipsa plăţii totale sau parţiale a taxei de prestări servicii, Clientului îi poate fi solicitată suma datorată în totalitate.

Clientul este obligat să specifice în comandă, modalitatea de plată a taxei serviciului de transport având în vedere punctul F.2 (plata în avans sau ramburs şi indicarea modalităţii de plată). Taxa pentru serviciu se va achita – dacă nu este prevăzut altfel în Termenii şi Condiţii sau de către părţi – în maxim opt zile lucrătoare după preluarea primei facturi privind taxa pentru serviciu emis după livrarea coletului. Termenul de plată se poate prelungi, cu condiţia dacă există o formă scrisă al acestei solicitări.

 1. Clientul îşi asumă obligaţia de a lua la cunoştinţă şi de a comunica caracteristicile pachetului Prestatorului. Prestatorul verifică pachetele preluate, pentru a vedea dacă greutatea şi mărimea, care corespunde cu cele specificate de către Client.

 2. Clientul îşi exprimă Consimţîmântul că, în cazul în care numărul comenzilor, care nu au fost încă în totalitate achitate de către solicitant sau/şi nu au fost expediate de către Prestator, ajunge la, sau depăşeşte 20 de bucăţi, sau dacă valoarea comenzilor, indiferent de numărul coletelor, ajunge la, sau depăşeşte suma brută de 9000 LEI, Prestatorul are dreptul de a refuza confirmarea şi îndeplinirea comenzilor care depăşesc această limită.

 3. Clientul – în cazurile în care a fost indicat doar un număr de telefon fix pentru ziua ridicării coletului – este obligat ca, în ziua ridicării coletului, să rămână în locul unde se găseşte telefonul fix, cu condiţia, dacă nu poate fi contactat şi nu este nimeni la adresa telefonului fix dat de Client, atunci Prestatorul nu este obligat să efectueze serviciul în cazul confirmării comenzii sau depunerii din nou a acesteia. În cazul renunţării la contract, Clientul, este obligat să plătească Prestatorului o taxă indicativă.

 4. Clienţii au obligaţia de a lua la cunoştinţă şi de a accepta faptul că, Prestatorul respectă întocmai dispoziţiile Clientului în ceea ce priveşte dispunerea asupra coletelor şi, în cazul utilizării serviciului de transport de expediere cu ramburs, la plata sumei colectate şi care trebuie transmisă, suma poate fi rambursată exclusiv Clientului. Prestatorul nu are control şi nu va controla raporturile juridice (civile sau penale) dintre clienţii săi, care beneficiază de serviciile acestuia, responsabilitatea Prestatorului privind problemele de decontare dintre clienţi şi terţi fiind exclusă.

 5. Clientul – în condiţiile în care nu ţine personal legătura cu Prestatorul – îşi poate exercita drepturile conform Termenilor şi Condiţiilor Generale de Transport ,  are dreptul de a instrui persoana de contact care se va numi separat, cu condiţia că, este riscul şi responsabilitatea materială şi legală a Clientului, ca fiecare declaraţie legală şi fiecare act al persoanei de contact va fi considerat că exercitarea legii de către Client, iar Prestatorul, pe parcursul raportului juridic, nu este obligat sa controleze sub nici-o forma natura relaţiei dintre Client şi persoana de contact şi dreptul de procedura a persoanei de contact, respectiv persoana acestuia.

 6. În cazul în care Consumatorul doreşte să-şi exercite dreptul de retragere/anulare conform punctului D.2., este obligat să transmită dorinţa sa, de retragere/anulare prin poştă la adresa urmatoare: 71-75 Shelton Street Covent Garden, London WC2H 9JQ sau e-mail: [email protected], prin trimiterea modelului de scrisoare din anexa numarul 7, sau poate declaraţia completă de retragere/renunţare de pe pagina de web www.mdelivery.md. În cazul în care consumatorul îşi depune declaraţia prin e-mail sau prin pagina de web, Prestatorul va confirma Clientului imediat primirea retragerii/renunţării pe suport durabil (de exemplu: prin e-mail). Declaraţia de mai sus poate fi depusă doar de către Clientul care se consideră Consumator. Consumatorul are obligaţia de a lua la cunostinţă faptul că, având în vedere că, a cerut inceperea indeplinirii serviciului de transport inainte de expirarea termenului dreptului de retragere/renunţare, deci după îndeplinirea în totalitate a serviciului de transport Consumatorul, nu va mai putea exercita dreptul de renunţare indiferent dacă a avut cunoştinţă despre îndeplinire sau nu.

C.1.2. Drepturile şi Obligaţiile  Prestatorului

 1. Prestatorul este obligat să asigure Clientului formularele necesare – ordinele de expediere special concepute, confirmările de comandă şi alte formulare speciale (de exemplu: scrisoarea de trăsură, factura proformă, ordin de vămuire import-export, ordin de ridicare a mărfii import, ”declaraţie privind periculozitatea”, declaraţie cu utilizare dubla, formular CITES) pentru solicitarea serviciilor în mod gratuit. Prestatorul declară, că această obligaţie, conform prezentului punct, se referă exclusiv la obligaţia de a trimite formularele goale Clientului, nu include şi verificarea formei şi a conţinutului formularelor completate şi predate direct partenerilor săi, respectiv celor trimise înapoi Prestatorului. Prestatorul,este obligat doar să transmită partenerilor săi formularele completate.

 2. Prestatorul se angajează că, în cazul solicitării unei oferte de preţ, să trimită celor interesaţi o ofertă care, să acopere şi Termenii şi Condiţiile transportului cu condiţia ca, în cazul în care cineva cere o ofertă prin telefon, Prestatorul va îndeplini cererea numai dacă cealaltă parte îşi dă acceptul de a fi contactată prin e-mail. Prestatorul nu îşi asumă nici-un fel de responsabilitate dacă cel care sună la telefon va furniza o adresă de e-mail la care nu este aşteptată nici-o ofertă.

 3. Comanda scrisă pentru solicitarea serviciilor şi trimisă de către Client pe cale electronică, va fi confirmată de către Prestator prin e-mail, la care va ataşa pe cale electronică şi documentele de transport , care se vor tipări.

 4. Prestatorul administrează, organizează şi transmite către partenerul ales de Client comenzile sosite pe cale electronică şi datele intrate în formularul de comandă.

 5. În vederea îndeplinirii serviciului de transport comandat de către Client, Prestatorul va obţine şi va încheia contracte de transport cu partenerii săi, sau cu alt Prestator, necesare pentru transmiterea coletului şi va îndeplini celelalte sarcini legate de transmiterea coletului. Prestatorul va încheia contractele de transport şi celelalte contracte cu terţi şi cu partenerii săi în numele lui propriu, dar în beneficiul, pe riscul şi pe cheltuiala Clientului.

 6. În alegerea curierului sau ale altor transportatori, în stabilirea rutei şi pe parcursul îndeplinirii celorlalte obligaţii ale sale, Prestatorul va proceda în mod economic, ţinând cont de siguranţa coletului. În unele cazuri, modul economic şi siguranţa, la transmiterea concretă de mărfuri pot deveni contrare, deci realizarea uneia dintre cerinţe se va face numai prin afectarea celeilalte. Din acest motiv, Prestatorul va trebui să i-a măsuri, cu ajutorul cărora va alege soluţia care, în funcţie de aceste doua criterii, deservesc cel mai bine interesul Clientului.

 7. Prestatorul este obligat să urmărească instrucţiunile Clientului. În cazul în care primeşte o instrucţiune care ar putea pune în pericol transmiterea în mod economic şi în siguranţa coletului, este obligat, să atragă atenţia Clientului asupra acestui fapt. În cazul în care Clientul va repeta instrucţiunea în scris, Prestatorul este obligat să efectueze aceasta pe cheltuiala şi pe riscul său.

 8. Prestatorul va informa Clientul în mod complet referitor la livrarea coletelor în baza comenzii – chiar şi pe parcursul îndeplinirii transportului coletului, la cererea expresă a Clientului, prin prezentarea numerelor de identificare ale comenzilor şi / sau a numărului scrisorii de transport. Pe durata raportului juridic, Prestatorul, va ţine legătura permanent cu Clientul, care a comandat livrarea coletului, respectiv cu persoana de contact desemnată de către acesta şi cu partenerul în cauza, de asemenea va asigura fluxul informaţiilor, posibilitatea depunerii de reclamaţii, obiecţiuni sau alte observaţii şi declaraţii dintre Client şi Partener.

Cei care, conform prezentului contract, sunt consideraţi clienţi, se pot informa direct de pe pagina de web al partenerului Prestatorului, care efectuează trimiterea coletului sau de pe platforma Prestatorului https://www.mdelivery.md/

 1. Pentru eficientizarea menţinerii legaturii cu clienţii, Prestatorul oferă servicii pentru clienţi la adresa din Londra, în zilele lucrătoare între 9:00 – 21:00. În cadrul serviciului de transport pentru clienţi, angajaţii Prestatorului vă pot da informaţii în baza numerelor de identificare ale comenzilor/numărul scrisorii de trăsură. Prestatorul nu înregistrează convorbirile telefonice, deci informarea prin telefon sau alte declaraţii verbale nu pot fi regăsite, fapt ce trebuie avut în vedere de către clienţi în relaţie cu Prestatorul.

Datele de contact ale Serviciului de transport de Clienţi: +44 74 89 9999 89 . +373 79 999 388

[email protected]

 1. Prestatorul are dreptul să emită factura Clientului care să includă toate cheltuielile survenite (de exemplu: amenda, taxa suplimentară, alte cheltuieli, despăgubire exercitată de către terţe persoane faţă/de către Prestator), pe durata valabilităţii serviciului de transport comandat şi care reprezintă o dovadă a nerespectării legii sau a oricărora dintre prevederile Termenilor şi Condiţiilor Generale, săvârşite de către clienţi, şi care cad în responsabilitatea Prestatorului. Clienţii sunt obligaţi să i-a la cunoştinţă faptul că Prestatorul nu are dreptul de a controla caracterul legal şi justificat al cheltuielilor, amenzilor, despăgubirilor etc., aplicate Clientului din cauza comportamentului său a declaraţiilor acestuia şi a altor activităţi executate în relaţie cu prezentul raport juridic, respectiv nu este obligat să demareze nici un fel de procedură pentru contestarea sau verificarea legalităţii acestuia.

C.2. Modificări asupra contractului

Prestatorul are dreptul de a modifica prezentul contract numai în cazurile următoare:

C.2.1. Modificări asupra contractului efectuate de către Prestator înainte de transmiterea coletului:

Prestatorul coletului – în cadrul dispoziţiilor specificate ulterior – poate solicita un serviciu suplimentar, contra-cost şi în acelaşi timp cu plata eventualelor cheltuieli – şi în mod special, poate să modifice, să renunţe, respectiv poate să ceară înapoi coletul , ca acesta să fie transmis.

C.2.2. Modificări asupra contractului efectuate de către Prestator după transmiterea coletului:

Prestatorul poate modifica şi după transmiterea comenzii cu datele referitoare la adresa – contra-cost şi totodata achitarea cheltuielilor care survin – modificare, care va fi luată în considerare de către Prestator până la începerea expedierii, cu aplicarea corespunzătoare a regulilor referitoare la dispoziţiile ulterioare.

În cazul în care modificarea adresei atrage după sine livrarea, către o noua adresă sau returul, vor fi achitate taxe de transport suplimentare.

D. Refuzul, terminarea, imposibilitatea prestării serviciului de transport D.1. Refuzul încheierii şi îndeplinirii contractului

Prestatorul,este obligat să refuze încheierea sau îndeplinirea contractului referitor la servicii, în următoarele situaţii specificate mai jos:

 • îndeplinirea contractului aduce de la sine încălcarea legii sau acordurilor internaţionale;

 • conţinutul coletului transportat provoacă vătămarea sau pune în pericol în mod evident viaţa, sănătatea, integritatea corporală sau mediul;

 • coletul nu corespunde cu prevederile referitoare la coletele transmisibile în condiţii speciale;

 • ambalajul coletelor nu corespunde cu prevederile prezentului document.

În cazul refuzului îndeplinirii conform celor de mai sus, sau returnarea coletului, cheltuielile suplimentare îi revin Clientului şi totodata şi Prestatorului.

Prestatorul are dreptul de a refuza încheierea contractului în cazul în care:

 • Condiţiile de circulaţie necesare pentru îndeplinirea serviciului de transport – exceptând motivelor legate de activităţile sale – nu sunt disponibile, sau îndeplinirea serviciului de transport este suspendat sau limitat conform legislaţiei,

 • Prestatorul are dreptul de a refuza încheierea contractului în cazul, în care Clientul şi/sau Prestatorul şi/sau Adresantul are datorii expirate, neachitate parţial sau în totalitate faţă de /către Prestator. Prestatorul are dreptul de a refuza încheierea contractului chiar şi dacă persoanele mai sus menţionate şi-au achitat suma capitalului datorat, dar încă nu au achitat costurile adiţionale către Prestator.

În cazul în care Clientul şi/sau Prestatorul doreşte să demonstreze, că presupunerea nu este întemeiată, posibilitatea pentru aceasta se va oferi imediat şi pe loc. În cazul în care, după cercetare, presupunerea a fost dovedită ca fiind neîntemeiată, Prestatorul are obligaţia de a ambala din nou coletul fără nici-o taxă. În cazul, dacă Prestatorul nu va putea invoca deficienţa ambalajului.

D.2. Încetarea contractului

Terminarea contractului de prestări servicii se realizează în următoarele condiţii:

 • Prestatorul îndeplineşte serviciul la care s-a angajat prin contract şi Clientul şi/sau persoana care suportă cheltuielile va achita integral contravaloarea serviciilor prestate;

 • coletul nu poate fi expediat iar părţile nu mai au datorii una faţă de cealaltă;

 • prin acordul comun al parţilor;

 • prin exercitarea dreptului Consumatorului de a se retrage/renunţa: Consumatorul are dreptul de a se retrage fără motivare din contractul care a fost încheiat conform comenzii trimise către Prestator şi care este reglementat de Termenii şi Condiţii, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. În cazul în care Prestatorul, conform Consimţământului Consumatorului de la punctul C.1., a început deja efectuarea contractului încheiat între Consumator şi Prestator, respectiv prestarea serviciilor, atunci Clientul va avea dreptul de a renunţa la contract, în termen de 14 de zile. Termenul de retragere/renunţare expiră dupa 14 zile de la încheierea contractului.

 • Prestatorul este radiat,de la Oficiul Registrului Comertului.

D.3. Coletele care nu pot fi expediate

În cazul, în care, din motive independente de către Prestator, coletul nu poate fi trimis Adresantului (sau altor persoane cu drept de preluare).

Pentru toate expediţiile în care Prestatorul a luat toate măsurile de efectuare a livrării, dar nu a reuşit să o livreze, expediţia va fi returnată automat (acolo unde este disponibil).Transportul şi alte taxe suplimentare,reprezentânt costurile de retur, vor fi facturate către Prestator. Pentru toate expediţiile, se va contacta Prestatorul şi se va procesa expediţia în modul indicat de acesta. Prestatorul va plăti costurile de transport, precum şi o taxă suplimentară pentru procesarea fiecărei asemenea expediţii nelivrabile. În cazul în care Clientul şi/sau Prestatorul nu va achita cheltuielile returnării coletului, sau dacă returnarea, din motive independente de către Prestatorul de servicii poştale, nu este posibilă, coletul va fi considerat nereturnabil.

D.4. Colet nereturnabil

Prestatorul ,se obligă,să păstreze coletul nereturnabil. Dacă Prestatorul nu primeşte nici-o instrucţiune din partea clientului sau ale Adresantului cu privire la livrarea expedierii în termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, conţinutul coletului respectiv intră în proprietatea Prestatorului, fiind la latitudinea acestuia, să distrugă sau să vândă conţinutul acestuia, fără nici-o responsabilitate faţă de client. Dupa deschidere, în situaţia în care coletul conţine marfă cu valoare comercială, Prestatorul o poate valorifica, iar în alte situaţii va distruge conţinutul coletului. Deschiderea, valorificarea şi distrugerea coletului poştal are loc în faţa unei comisii formate din două persoane şi prin întocmirea proceselor verbale, iar membrii acestei comisii pot fi angajaţii, membrii, delegaţii Prestatorului sau colaboratorii acestuia. Procesul verbal va fi păstrat timp de un an după predarea coletului. Prestatorul va folosi suma provenită din valorificare pentru a reduce cheltuielile, provenite din păstrarea coletelor nereturnabile sau va sta la dispoziţie pentru a fi folosit în acest scop.

E. Reguli generale de utilizare a serviciilor

E.1. Răspunderea Prestatorului

E.1.1. Prestatorul acceptă efectuarea transportului doar în cazul, în care coletul este primit cu ambalaj şi eticheta corespunzătoare de la Prestator. Dacă coletele nu sunt ambalate într-un mod corespunzător,ridicarea acestora se efectuează doar pe răspunderea clientului Prestator. Prestatorul se obligă, să răspundă de corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport, cât şi de ambalarea corectă şi etichetarea coletelor. În cazul,în care ambalarea se face în mod necorespunzator de către Prestator. Prestatorul,nu va răspunde de nici-o deterioare a coletului în timpul transportului. Ţine de responsabilitatea Prestatorului – fie că, este aceeaşi persoană cu Clientul sau nu – să asigure faptul că conţinutul coletului respectă legislaţia şi Termenii şi Condiţiile Generale de transport.

Conţinutul coletului nu poate fi un obiect sau material al cărui transport este interzis prin lege sau în Termeni şi Condiţii.

Verificarea conţinutului coletului nu este obligaţia Prestatorului, în cazul, în care acesta conţine materiale excluse de la transport, sau dacă poate fi transportat în condiţii speciale. Totuşi, în cazul în care, în orice etapă a efectuării serviciului de transport, se constată, că anumite obiecte sau întreg conţinutul coletului este exclus de la transport sau condiţiile necesare transportului, nu sunt complet îndeplinite, nu se va expedia coletul Adresantului. Clientul şi Prestatorul sunt responsabili în mod colectiv pentru daunele provocate de colet asupra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanelor, de asemenea, asupra altor obiecte, echipamente ale Prestatorului şi alte colete; sunt obligaţi să-şi suporte propriile daune şi să plătească cheltuielile suplimentare ale Prestatorului (de exemplu returnare, reambalare, cheltuielile provenite din despăgubirea daunelor, etc.), dacă acestea au apărut, ca urmare a nerespectării de către Client şi/sau Prestator a prevederilor legale şi a Termenilor şi Condiţiilor Generale.

E.1.2. Ambalare, închidere, adrese

Este responsabilitatea Prestatorului – indifferent,dacă este aceeaşi persoană cu Clientul sau nu – să se asigure, că adresa este indicată în mod adecvat pentru transport şi că ambalajul care îl va proteja, va conferi siguranţa corespunzătoare a naturii conţinutului.

Ambalarea coletelor se va realiza în aşa manieră încât conţinutul din interior să fie protejat, conform caracteristicilor, naturii, formei, greutăţii conţinutului. Pentru înveliş se va alege un ambalaj curat, deschis la culoare, care nu va împiedica lizibilitatea adresei şi pe suprafaţa căreia se pot lipi uşor şi durabil adresa şi alte semne.

Nu necesită împachetarea obiectelor care nu se ambalează conform practicii aplicate în comerţ.

Închiderea coletelor va trebui să asigure imposibilitatea accesării conţinutului, fără deteriorarea evidentă a învelişului.

Indicarea adresei pe colet va fi facută într-un mod curat, clar şi lizibil. Prestatorul are dreptul de a refuza coletele pe care, adresa a fost modificată prin tăiere/ştergere, corectarea scrisului sau în orice  alt fel. Numele Adresantului se va trece în întregime pe colet. Se pot indica mai multe nume pentru Adresant.

Adresarea se va face în aşa fel încât adresa Prestatorului şi a Adresantului să fie vizibil separate. Datele referitoare la adresare se vor indica cu litere latine, cifre arabe (în cazul sectoarelor, străzilor, numerelor, blocurilor, etajelor, apartamentelor, după caz, cu numere române), citeţ, pe colet, pe înveliş sau pe documentul care indică adresa prinsă bine de colet – cu cerneală, dactilografiată, cu pixul sau tipărită – respectiv pe lista de adrese ataşată la colet, pe documentele însoţitoare. Se poate aplica şi un document de adresare suspendat, lipit sau cusut, care va fi fixat pe colet, ca să nu cadă pe parcursul gestionării.

Prestatorul are obligaţia de a specifica următoarele date pe colet:

 • numele Adresantului (Adresanţilor), sau denumirea;

 • locul de destinaţie a coletului – numele localităţii;

 • localizarea adresei – strada, denumirea spaţiului public, numărul (dacă nu este, numărul cadastral), scara;

 • adresa mai apropiată – etajul, cu indicarea apartamentului;

 • codul poştal;

 • în cazul coletelor adresate în străinatate se vor indica ţara şi numărul de telefon al Adresantului din străinătate.

În cazul în care pe colet vor fi specificaţi mai mulţi Adresanţi, Prestatorul va lua în considerare,  şi adresa de returnare pe cea a primului Adresant indicat, iar dacă unul indică un oficiu poştal, Prestatorul va lua în considerare cealaltă adresă.

F. Stabilirea şi plata taxelor pentru servicii

F.1. Stabilirea taxelor

Pentru utilizarea serviciilor prezentate în prezentul document, clientul – în acest caz Clientul – va plăti o taxă în baza unei facturi emise de către Prestator. Clienţii i-au la cunoştinţă că, în cazul în care pe comandă lipsesc datele de facturare, Prestatorul va considera datele Clientului, ca şi date de facturare.

Facturile emise de către Prestator conţin sumele brute, conform legislaţiei privind impozitarea şi plata TVA-ului. Părţile au obligaţia, de a lua cunostinţă şi accepta faptul că, odată cu transmiterea comenzii, Consumatorul solicită în mod expres începerea derulării serviciului de transport.În cazul renunţării, persoana care suportă cheltuielile sau Consumatorul, este obligat sa plătească Prestatorului suma aferentă serviciilor efectuate până în momentul încheierii contractului. Conform acestora, în cazul în care Clientul, Consumatorul   sau  Prestatorul se retrage din contractul  încheiat în baza comenzii într-un moment în care Prestatorul este deja pe drum, atunci Clientul sau Prestatorul, pe lângă obligaţiile generale, se obligă să achite un sfert din taxa de expediere a pachetului respectiv toate celelalte cheltuieli provenite din începerea îndeplinirii serviciilor angajate de către Prestator. De asemenea, Prestatorul se obligă că, în cazul plăţii integrale şi în avans, va rambursa, în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a retragerii sau a anulării serviciului de transport de către Consumator, părţii care a efectuat plata, în acelaşi mod ca şi plata contravalorii, partea contraserviciului de transport, care depăşeşte contravaloarea serviciilor efectuate de către Prestator, respectiv în cazul renunţării de către Consumator, suma totală a contraserviciului de transport. În condiţiile în care Consumatorul solicită dreptul de renun-ţare după începerea îndeplinirii, suma care urmează să fie platită de Consumator se va calcula conform sumei întregi a contra serviciului de transport, majorată cu suma impozitului. În acelaşi timp, Clienţii sunt obligaţi să i-a  cunoştinţă de faptul că, în cazul, în care Clientul sau Prestatorul – indiferent de motiv – a completat documentele de transport cu mâna şi din această cauză, pentru livrarea coletului, Prestatorul a încasat în mod direct taxa de la oricare dintre Clienţi şi nu a restituit-o în totalitatea clientului care a rambursat partenerului în totalitate pentru clientul care a plătit partenerului, Prestatorul are dreptul de a păstra 50% din taxa plătită anticipat, respectiv să emită factura pentru 50% din taxa de servicii Clientului sau persoanei care suportă cheltuielile, indiferent dacă, din cauza completării documentului de transport cu mâna, Prestatorul nu poate îndeplini sarcinile asumate sau le poate îndeplini doar parţial. Clientul este obligat sa i-a la cunoştinţă faptul că, în cazul, în care datele privind coletul indicate prin comandă diferă de datele primite ca şi rezultat al efectuării măsurătorilor de către Prestator, iar în urma diferenţei în greutate sau mărime rezultate a coletului revine obligaţia de plată a unei taxe suplimentare, atunci Prestatorul are dreptul să emită factura. Clientul se angajează la plata acestei taxe în termen de 8 zile de la preluarea facturii emise de acesta. Taxa serviciilor este stabilită de către Prestator. Prestatorul are dreptul de a solicita taxele aferente serviciilor şi altor sume legate de colet în termen de un an de la livrarea coletului. În cazul, în care Clientul sau persoana desemnată, care suportă cheltuielile, întârzie cu achitarea taxei datorate Prestatorului, prin nerespectarea termenului specificat pe factura emisă, de către Prestator, atunci Prestatorul are dreptul, pe lângă taxa datorată, şi la penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în măsura stabilită de lege. De asemenea, Clienţii iau la cunoştinţă faptul că, în cazul în care Prestatorul va demara faţă de cel obligat la plata taxei orice procedură pentru recuperarea datoriilor expirate şi ale altor sume, atunci Prestatorul are dreptul de a cere celui obligat şi toate cheltuielile aferente demarării procedurilor.

F.2. Modalităţi de plată

Plăţile taxelor privind serviciile de transport se pot efectua în următoarele moduri:

Ramburs/plată prin numerar: Clientul va indica Prestatorului,dacă va încasa de la Adresant contravaloarea serviciilor. Clientul este obligat sa i-a la cunoştinţă faptul că, dacă în comandă se indică greşit contul bancar pentru transferul banilor încasaţi prin procedura de ramburs, atunci Prestatorul este răspunzător numai în privinţa transferului de bani în contul indicat, dar nu are obligaţia şi nici dreptul de a verifica dacă contul bancar este un cont existent şi cui îi aparţine, respectiv nu îşi asumă nici-o responsabilitate dacă transferul în contul dat a eşuat. În cazul în care suma transferată în contul indicat greşit se va returna Prestatorului, acesta este obligat să păstreze suma conform regulamentului păstrării responsabile.

De asemenea, clienţii sunt obligaţi să i-a la cunoştinţă faptul că, Prestatorul este scutit de orice responsabilitate şi obligaţie de despăgubire dacă suma dobândită prin procedura de ramburs care a fost transferata în contul bancar indicat de Client, nu va putea fi accesată de către cel care dispune de cont, din alte motive care afectează contul.

Transfer bancar: în cazul plăţii prin transfer bancar Clientul va primi factura emisă de către Prestator, împreună cu confirmarea comenzii prin poşta electronică, după depunerea comenzii. (Trimiterea prin poştă este posibilă numai în cazul în care, în locul trimiterii pe cale electronică, Clientul a ales trimiterea prin poştă).Vom indica datele bancare pe factură în colţul din stânga sus. Dacă va plăti prin interfaţa sa bancară, Clientul poate justifica plata prin trimiterea confirmării privind transferul. Clienţii i-au la cunoştinţă că, numai după primirea documentului prin care se confirmă plata, Prestatorul va trimite documentele de transport la care s-a angajat şi numai apoi va veni curierul la adresa indicată de Client.

G. Servicii

Prestatorul efectuează transportul şi livrarea după confirmarea preluării înregistrate pe pagina sa de web.

G.1. Servicii oferite

Intermedierea serviciilor de curierat: Intermedierea serviciilor de curierat:

Intermedierea serviciilor poştale expres: în cadrul acestora, partenerul Prestatorului ridică coletul de la Prestator, după care îl duce la punctul de prelucrare unde se va efectua păstrarea coletului, depozitarea şi prelucrarea acestuia. După ridicarea coletului, acesta va fi expediat de către partenerul Prestatorului.

Se consideră servicii suplimentare speciale următoarele:

 • administrarea coletului de aşa natură încât acesta poate fi urmărit

 • serviciul asigurare

 • serviciul – ramburs

 • expediere cu garanţie de timp (express)

Taxa coletului se va achita conform dispoziţiilor capitolului 6.

G.2. Ridicarea coletelor

Ridicarea coletelor se face în intervalul definit după solicitarea depusă în scris, la punctul de lucru al Prestatorului sau la adresa acestuia.Prestatorul informează clientul cu privire la ora aproximativă a ridicării coletului, de către partenerul sau de la punctul de lucru.

Ridicarea coletelor este efectuată în baza acordului dintre Client şi Prestator, de către curierul angajat de partenerul intermediat de către Prestator.

Clientul nu este obligat să fie prezent la adresa de preluare, dacă persoana Clientului diferă de cea a Prestatorului. Pentru ridicarea coletului este necesar, ca Prestatorul să aibă asupra sa, tipărite, documentele trimise către Client. Clientul este obligat sa i-a la cunoştinţă faptul, că nu este obligaţia Prestatorului sau a partenerului acestuia să verifice relaţia dintre Client şi Prestator şi nici nu verifică aceasta, ci doar solicită prezentarea documentelor tipărite şi prezentarea actului de identitate al Prestatorului, respectiv cere datele persoanei prezente la adresa Prestatorului. Prestatorul şi partenerul său vor solicita – în cazul suspiciunii intemeiate – Prestatorului, ca acesta să justifice la faţa locului dacă coletul nu conţine obiecte interzise sau ilegale. În cazul, în care Prestatorul se opune acestei solicitări, curierul are dreptul, să refuze ridicarea coletului, situaţie în care se vor aplica regulile stipulate în Termenii şi Condiţiile referitoare la refuzul ridicării coletului.

Încheierea contractului de prestări servicii, respectiv ridicarea coletului de către partenerul intermediat de către Prestator este justificată prin actul Prestatorului sau al Partenerului, pe care apare semnătura persoanei care a preluat coletul, data şi ora preluării, respectiv datele Prestatorului şi/sau datele Partenerului.

Dacă, după verificare, curierul consideră că respectivul colet reprezintă o ameninţare la siguranţa sa personală, sau că este neadecvat transportului cu echipamentul de transport care îi stă la dispoziţie, poate refuza ridicarea coletului, conform celor prevăzute în Termeni şi Condiţii.

G.3. Limitele de greutate şi de mărime

Limitele de greutate şi mărime ale coletelor care pot fi transportate cu partenerii Prestatorului, având în vedere echipamentele de transport ale acestora, sunt următoarele:

  • în cazul transportului cu autovehicul poate fi 40 kg.
  • circumferinţa maximă acceptată în cazul transportului cu autovehiculul este de 300 cm

H. Livrarea coletelor

H.1. Reguli generale privind livrarea

Partenerul Prestatorului va expedia coletul la adresa indicată de Prestator, pe colet sau pe documentul însoţitor al acestuia, cu excepţia situaţiei în care părţile sau Adresantul coletului dispun altfel.

În cazul în care livrarea coletului este împiedicată, partenerul Prestatorului, sau Prestatorul, în baza informaţiilor primite de la partener, va notifica Prestatorul prin telefon sau pe cale electronică. Conform dispoziţiilor Prestatorului – pe lângă plata taxei totale către Prestator – coletul va fi returnat de către curier.

Adresarea necorespunzătoare sau neidentificabilă (adică locul exact al expedierii Adresantului nu se poate stabili) nu va scuti Prestatorul de încercarea îndeplinirii obligaţiilor sale asumate prin contractul de prestări servicii, dar în cazul imposibilităţii expedierii din cauza adresei necorespunzătoare sau neidentificabile, Prestatorul este scutit de obligaţia de despăgubire, respective.

Odată cu aceasta, are dreptul de a emite o factură pentru întreaga taxă a serviciului de transport prestat către Client sau cel care suportă cheltuielile.

H.2. Locul expedierii

H.2.1. Livrarea la domiciliu

Partenerul Prestatorului pe teritoriul ţării va expedia toate coletele la domiciliu.

H.2.2. Expediere indirectă

Partenerul Prestatorului va expedia coletul, în locul Adresantului persoana fizică, în cazurile definite prin lege, la organizaţia care functionează la adresa dată, sau la persoana îndreptăţită pentru a prelua coletele pentru acesta – la locul asigurat de Prestatorul indirect.

Imposibil de expediat pe cale indirectă:

 • colet inregistrat incorect
 • colet cu servicii speciale de expediere personal Adresantului
 • cu ramburs
 • toate coletele a căror expediere indirectă este exclusă din întelegerea părţilor sau prin lege;
 • coletul, pentru care Adresantul refuză livrarea indirectă a Prestatorului

Partenerul Prestatorului va anunţa Adresantul printr-o notificare cu privire la sosirea coletelor care nu pot fi predate direct.

Prestatorul indirect este obligat (pentru angajaţi) să administreze separat coletele care sosesc pentru sine.

H.3. Livrarea coletului pentru persoana cu drept de preluare

Se consideră persoana cu drept de preluare Adresantul, împuternicitul, cel care preia în locul persoanei coletul indirect.

Partenerul Prestatorului are dreptul de a expedia orice colet pentru persoana care preia. Odată cu predarea, către persoana cu drept de preluare, Prestatorul îşi îndeplineşte contractul de prestări servicii.

Are drept de preluare a coletelor adresate persoanelor juridice, organizaţiilor de afaceri fără personalitate juridica şi altor organizaţii (în continuare: organizaţie) persoana aflată în poziţie de conducere. Prestatorul şi Partenerul acestuia consideră un colet adresat unei organizaţii, dacă în adresa coletului pentru organizaţie, pe lângă numele denumirii organizaţiei, a fost specificată şi persoana fizică, sau pe colet apare numele persoanei fizice şi adresa organizaţiei – fără denumirea acesteia.

Persoana care are dreptul de preluare, în afară de Adresant, răspunde pentru predarea coletului către Adresant, conform reglementărilor generale ale dreptului civil.

H.3.1. CONFIRMAREA DE PRIMIRE

Cel care preia coletul este obligat să confirme preluarea coletului prin semnatura sa, după înregistrarea datei şi a orei expedierii pe documentul de expediere.

Daca preluarea coletului destinat persoanei fizice, nu este recunoscută de Adresant, cel care preia este obligat la indicarea relaţiei dintre Adresant şi acesta.

În cazul refuzului semnăturii, Prestatorul sau retrimite Prestatorului coletul, prin intermediul partenerului – cu prezentarea motivului.

Coletul înregistrat şi adresat Adresantului, care nu ştie să scrie, nu cunoaşte literele latine, este nevăzător sau din alte motive legate de schimbarea stării fizice, trebuie expediat în prezenţa unui martor major, care ştie să scrie. Martorul – prin indicarea acestei calităţi – va semna cu numele său propriu la predarea coletului pe documentul de expediere. Martorul şi Adresantul sunt obligaţi să-şi justifice identitatea în faţa Prestatorului.

Coletul sosit pentru minor sau persoana sub îngrijire pentru incapacitate de a acţiona în locul Adresantului va fi expediat de către Prestator reprezentantului legal sau îngrijitorului. Reprezentantul legal sau îngrijitorul, îşi justifică aceasta calitate prin hotărârea autorităţii, adeverinţa emisă de autorităţi sau prin certificatul emis de autorităţi.

În caz de deces al Adresantului-persoana fizică, desfiinţarea persoanei juridice, respectiv a Companiei Comerciale fără personalitate juridica sau a altor organizaţii, Prestatorul, prin Partenerul, său va returna imediat Prestatorului coletul livrat pentru aceste persoane sau organizaţii.

H.3.2. Preluarea coletului returnat, returnare

Prin partenerul său, Prestatorul este obligat să i-a înapoi coletul expediat greşit, respectiv conţinutul acestuia, chiar şi în stare desfăcută, cu indicarea expedierii greşite şi să restituie taxa încasată la livrarea greşită şi să asigure, după închiderea coletului, respectiv menţionarea expedierii greşite, livrarea acestuia conform regulilor.

Prestatorul, prin partenerul său, nu mai i-a înapoi coletul cu ramburs expediat conform regulilor, dacă a transmis deja actul referitor la decontarea rambursului.

Dacă, pe parcursul expedierii, Adresantul sau împuternicitul acestuia va declara în scris, că nu acceptă coletul, atunci coletul se va returna Prestatorului prin partenerul Prestatorului, fără a lua în considerare termenul de preluare şi cu indicarea cauzei.

Dacă aceste persoane refuză formularea declaraţiei în scris, partenerul Prestatorului va nota acest fapt pe documentul de expediere şi pe colet.

În cazul în care coletul nu poate fi expediat, din motive independente de competenţa Prestatorului şi a partenerului său, Prestatorul, prin partenerul său – cu indicarea cauzei – va returna coletul Prestatorului.

I. Informare, reclamaţii

I.1. Informare

Prestatorul se angajează, că va informa clienţii săi despre toate modificările esenţiale survenite în Termenii şi Condiţiile de prestări servicii.

Va transmite celor interesaţi prin e-mail, va publica pe pagina de web:

 • Termeni şi Condiţii;
 • taxele aplicate;
 • numărul de telefon pentru contactare permanentă, alte date de contact;
 • orice alte informaţii de interes public.

I.2. Sesizări ale utilizatorilor, reclamaţii

Conform legislaţiei aferente, Prestatorul este obligat să asigure clienţilor posibilitatea depunerii gratuite de sesizări legate de servicii (în continuare reclamaţie).

Clienţii pot să-şi depună reclamaţiile după cum urmează:

 • prin fax;
 • prin telefon;
 • în scris;
 • în alte moduri corespunzătoare (de exemplu: e-mail, telegrama).

Se consideră o reclamaţie sesizarea în care utilizatorul susţine, că serviciile prestate de către Prestator sunt necorespunzătoare parţial sau în totalitatea prevederilor legale, respectiv Termenilor şi Condiţiilor Generale. Indicarea pierderii parţiale sau deteriorarea coletului poştal, sesizarea şi validarea pretenţiei de despăgubire este ţinută în evidenţa reclamaţiilor de către Prestator.

Reclamaţiile privind coletele, survenite pe parcursul îndeplinirii serviciilor prestate de către Prestator, se pot face în termen de şase luni cu decădere din drepturi, şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

Prestatorul este obligat să verifice reclamaţiile în cadrul unei proceduri gratuite, transparente şi nediscriminatorii.

În cazul observaţiei verbale, Prestatorul va acţiona pe loc, în măsura posibilităţilor pentru rezolvarea prejudiciului, respectiv va furniza informaţiile necesare. Prestatorul va analiza reclamaţia şi, în cel mai scurt timp de la reclamaţie, dar cel târziu în termen de 3 luni de zile de la data introducerii acestea, vor soluţiona reclamaţia. Persoanele reclamante trebuie să depună/trimită toate documentele prin care îşi întemeiază pretenţiile în vederea efectuării unor analize corecte şi complete , proces verbal de constatare întocmit în faţa curierului la livrare, facturi doveditoare, ambalaj/produs deteriorat pentru expertiză). Reclamaţiile cu privire la deteriorarea ambalajului, colete, lipsă sau greutate diferită, se fac la livrare şi nu ulterior acesteia. În cazul reclamaţiilor, Prestatorul confirmă reclamantului primirea reclamaţiei telefonic, prin mail dacă reclamantul face publică adresa sa, de mail şi solicită acest lucru şi prin completarea confirmării de primire în cazul reclamaţiei scrise şi expediată în plic şi răspunde în scris reclamantului prin mail, fax sau adresă de răspuns în funcţie de modul cum a primit reclamaţia şi solicitarea reclamantului. Pentru reclamaţiile formulate verbal şi prin telefon, data depunerii este ziua depunerii, iar în cazul reclamaţiilor depuse în scris, prin scrisoare şi în alte modalităţi, se consideră ziua sosirii acestora. În cazul informării Prestatorului străin trimis cu întârziere, Prestatorul naţional responsabil pentru îndeplinirea celor din Contractul de prestări servicii nu este responsabil, dacă a făcut totul pentru a pune la dispoziţie în termen datele, informaţiile de la Prestatorul partenerului contractual. Prestatorul  ţine evidenţa tuturor reclamaţiilor depuse. Dacă cel care solicită serviciile nu acceptă răspunsul primit la reclamaţie, sau dacă Prestatorul nu răspunde la timp reclamaţiei, cel care a depus reclamaţia are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau în cazul lipsei unui răspuns.

J. RESPONSABILITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA SERVICIILOR

PRESTATORUL nu răspunde pentru deteriorarea, lipsa conţinutului, pierderea şi distrugerea coletului  cu produse pe parcursul transportului, însă este obligat să solicite partenerului de transport repararea prejudicului cauzat CLIENTULUI, conform Termenilor şi Condiţiilor de Transport ale firmei de curierat care a prestat serviciul de transport în cauză.

Prestatorul nu răspunde pentru pagubele survenite în prestarea serviciilor, dacă acestea s-au produs din motive ce nu pot fi înlăturate în afara sferei de funcţionare a Prestatorului:

 • forţa majoră: războaie, sabotaj, revolte, bombardamente sau alte cazuri de urgenţă, dezastre naturale, incendii, greve, ameninţare cu bombă, sau în cazul luării de măsuri de către organele responsabile în baza legii apărării naţionale;
 • în cazul în care coletul nu este ambalat corespunzător conţinutului sau din interior;
 • în situaţia în care coletul s-a obţinut prin confiscarea de către autorităţile maghiare sau străine sau în urma expedierii eşuate cauzată de procedurile autorităţilor maghiare sau din străinătate;
 • pentru daunele cauzate prin încălcarea legii sau prin comiterea unei infracţiuni de către terţe persoane în afara Prestatorului;
 • Clientul (Clientul, Prestatorul, Adresantul) a provocat dauna prin încălcarea legii sau comiterea unei infracţiuni;
 • dacă dauna a fost cauzată de caracteristica internă a coletului, deficienţa ambalajului care nu a putut fi observată din afară sau adresarea necorespunzătoare;
 • Clientul nu a tipărit formularele trimise către acesta de către Prestator, nu le-a transmis Prestatorului, sau Clientul/Prestatorul a completat formularele de aşa maniera încât partenerul Prestatorului nu a putut îndeplini livrarea conform condiţiilor dispuse în comandă, sau le-a îndeplinit cu intârziere,
 • din vina Clientului şi/sau a Prestatorului, formularul trimis de către Prestator nu se află la Prestator la data ridicării coletului şi, din acest motiv, Prestatorul este nevoit să completeze de mână, la faţa locului, scrisoarea de trăsură, iar în urma acestui fapt datele depuse în comandă diferă sau Prestatorului nu a îndeplinit livrarea conform condiţiilor depuse în comandă, sau le-a îndeplinit cu întârziere;
 • Clientul sau Prestatorul nu s-au pronunţat în prealabil legat de coletele care necesită manipulare specială (de exemplu fragil); respectiv
 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către Adresant, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale
 • pentru daunele indirecte şi câştigurile nerealizate.

Demonstrarea daunelor de mai sus revine în sarcină următoarelor persoane:

 • Prestatorul: în privinţa deficienţei ambalajului şi adresării necorespunzătoare, respectiv în privinţa, că dauna a fost cauzată din motive în afara sferei sale de operare, sau pe lângă îndeplinirea sa,  conform contractului, a fost cauzată de altă persoană decât cea care a suferit dauna;
 • Clientul şi Prestatorul, respectiv Adresantul: atunci când dauna nu s-a produs din deficienţa ambalajului sau adresarea necorespunzătoare, respectiv, când dauna nu poate fi redusă la conţinutul, natura interioară a coletului, de asemenea aceste persoane sunt obligate să justifice valoarea conţinutului ambalajului şi măsura prejudiciului.

Poate fi readusă la conţinutul, natura interioară a coletului, de asemenea aceste persoane sunt obligate să justifice valoarea conţinutului ambalajului şi măsura prejudiciului.

În cazul expedierilor indirecte, responsabilitatea Prestatorului se transferă odată cu livrarea coletului celui, care a preluat coletul, iar această răspunde faţă de Adresant conform reglementărilor generale ale dreptului civil.

Pe lângă cele mai sus menţionate, Clientul are dreptul de a valida solicitarea de garanţie sau garanţia de echipament conform regulilor Codului Civil în cazul îndeplinirii defectuoase, de către Prestator, dar pentru aceeaşi deficienţă nu se pot valida deodata, în paralel.

În cazul solicitării garanţiei de echipament se poate solicita repararea sau schimbarea, exceptând cazul în care solicitarea aleasă este imposibilă sau creează cheltuieli suplimentare Prestatorului faţă de îndeplinirea altor solicitări ale acestuia. În cazul în care nu a solicitat până acum repararea sau schimbarea, respectiv nu a putut solicita acest lucru, atunci Clientul va putea pretinde la reducerea contra serviciului de transport proporţional sau va putea repara defectului pe cheltuiala Prestatorului, sau va putea solicita repararea de către altcineva – sau în ultimul caz – poate să se retragă din contract.

Clientul poate să-şi valideze prejudiciul suferit conform punctului K.1.2.

J.1. Despăgubire

J.1.1. Reguli generale de despăgubire

Dreptul clientului de a depune plângere împotriva Prestatorului decade dacă în termen de 1 an de la data livrării transportului, sau de la data la care ar fi trebuit livrat transportul sau data la care s-a terminat serviciul de transport, nu s-a înaintat acţiune în justiţie. În cazul în care plângerea se referă la serviciile adiţionale, dreptul clientului de a depune plângere împotriva Prestatorului decade dacă în termen de 1 an de la data la care clientul ar fi trebuit să-şi dea seama de pierdere, deteriorare sau intârziere, nu s-a înaintat acţiune în justiţie.

Pentru solutionarea pretenţiei de despăgubire a Clientului în cazul distrugerii sau pierderii coletului, a deteriorării coletului, sau a lipsei conţinutului, pretenţia la despăgubire se va depune în scris.

Clientul  îşi poate anunţa în scris, în termen de cincisprezece zile de la preluarea coletului, pretenţia de despăgubire, cu titlul de expediere întarziată a coletului poştal.

Pentru judecarea şi satisfacerea pretenţiei de despăgubire a Clientului în cazul distrugerii sau pierderii coletului, a deteriorării coletului, sau a lipsei conţinutului, pretenţia la despăgubire se va depune în scris sau se va întocmi un proces verbal la Prestator.

În cazul în care Prestatorul nu are posibilitatea de a lua înapoi coletele expediate gresit şi să le expedieze conform regulilor, coletul se va considera pierdut. În situaţia în care Prestatorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

Prestatorul are dreptul la despăgubiri cu excepţia celor a situaţiei în care Adresantul a preluat coletul deteriorat.

Prestatorul poate solicita justificarea măsurii daunei în cazul în care pretenţia la despăgubire este legată de deteriorarea coletului sau de lipsa conţinutului acestuia.

J.1.2. Modalitatea anunţării pretenţiei de despăgubire

În cazul în care Prestatorul a stabilit distrugerea sau pierderea coletului, în termen de 30 de zile, în urma analizei, va informa clientul în scris despre aceasta.

Daci clientul doreşte să-şi exercite dreptul la despagubire, va putea solicita acest lucru Prestatorului în termen de cel mult 1 an de zile de la data predării coletului.

Pretenţia la despăgubire legată de deteriorarea coletului, lipsa conţinutului parţial sau total se poate anunţa în cazul, în care Prestatorul, în oricare etapă a manipulării coletului, va observa deteriorarea sau lipsa conţinutului, va întocmi un proces verbal legat de acest fapt şi de măsura acestuia. Coletul deteriorat sau cu lipsă de conţinut se va expedia împreună cu procesul verbal.

În astfel de cazuri, Adresantul sau împuternicitul acestuia – în unele situaţii Prestatorul – va prelua cu indicarea pretenţiei la despăgubire în procesul verbal (eventual cu declaraţia privind cele cuprinse în proces verbal), care va fi semnat drept justificare.

Dacă deteriorarea sau lipsa conţinutului coletului nu se recunoaşte, acest lucru se va comunica în scris Prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare.

J.1.3. Luarea deciziei asupra pretenţiei la despăgubire,  plată.

În cazul deteriorării sau pierderii coletului, sau a lipsei totale sau parţiale a conţinutului acestuia, pretenţia la despăgubire depusă în baza procesului verbal va fi evaluată de către Prestator care va informa clientul în scris cu privire la rezultat în termen de 3 luni.

Prestatorul va lua măsuri în termen de 8 zile calendaristice – de la evaluare– legat de plata despăgubirii, dacă se consider, că pretenţia este întemeiată.

În cazul respingerii totale sau parţiale a pretenţiei, Prestatorul va comunica în scris clientului motivele acelei decizii.

J.1.4. Cuantumul despăgubirii

În cazul deteriorării, lipsei, pierderii, distrugerii conţinutului coletului, Prestatorul este obligat la plata despăgubirii după cum urmează:

 1. a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală,  care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la Adresant;
 4. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală, care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia Adresantului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la Adresant;
 5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului de transport, pentru trimiterile poştale,  care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 6. O valoare maximă echivalentă în LEI cu 100 GBP per expediţie, dar (ca în toate

cazurile) pierderea trebuie dovedită, şi o valoare maximă  echivalentă  în Lei cu 500 GBP în cazul bijuteriilor sau ceasurilor, altele decât imitaţiile de bijuterii şi ceasuri) pentru expediţiile MDELIVERY.

 1. b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
 2. cu valoarea declarată pentru cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsa din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată; partea lipsă, distrusă  sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsa din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului de transport, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale, care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

Clienţii iau la cunoştinţă şi acceptă că Prestatorul nu are nici-un fel de responsabilitate şi nu are obligaţia la despăgubire pentru pretenţiile de despăgubire provenite din faptul , că o persoană, în afară de Client, pretinde suma rambursului.

Dar Prestatorul a plătit Clientului sau către persoana desemnată de Client suma rambursului în totalitate şi poate dovedi acest lucru, conform prezentului document.

J.2. Procedura în cazul coletelor care au fost găsite după despăgubire

În situaţia în, care coletul sau o parte din conţinutul acestuia a fost găsit după plata sumei de despăgubire, Prestatorul va notifica partea despăgubită despre aceasta. Prestatorul va returna coletul păgubaşului  şi, în acest caz, despăgubitul nu va trebui să restituie suma despăgubirii. Dacă în termen de 8 zile de la livrarea nereuşită, despăgubitul nu dă nici un raspuns la notificare, acest lucru va fi considerat de către Prestator drept renunţarea la colet şi la conţinutul acestuia.

J.3. Obligaţie de restituire a taxei

Prestatorul va restitui taxa stabilită în mod eronat la preluarea coletului sau care a fost încasată greşit la expediere, diferenţa de taxă, respectiv taxa serviciului de transport neîndeplinit – dupa ce a fost constatat acest fapt – către Clientul expedierii coletului sau dacă persoana este diferită de Client, către persoana care a fost desemnată în contract ca şi persoana care va suporta cheltuielile.

Prestatorul va restitui taxa integral în cazul  în care Clientul sau Prestatorul se retrage din contract – cere înapoi coletul la locul ridicării – înaintea expedierii coletului, iar coletul, din motive imputabile a fost returnat Prestatorului, fără a ajunge la destinaţie, Prestatorul nu a îndeplinit contractul de prestări servicii, coletul predat, ca şi fragil s-a deteriorat.

Clienţii  i-au la cunoştinţă că, dacă părăsesc locul ridicării coletului şi curierul s-a deplasat deja la faţa locului, atunci Clientul sau Prestatorul este obligat să plătească Prestatorului taxa survenită şi cheltuielile conform punctului F.1.

Prestatorul va restitui o parte din taxele plătite în următoarele cazuri (restituire parţial taxa):

– diferenţei de taxă, dacă Clientul sau dacă persoana este diferită de Client, către persoana care a fost desemnată să suporte cheltuielile, dacă a platit o taxă mai mare decât cea conform taxei stabilite şi acest lucru poate fi constatat din documentele de administrare a Prestatorului sau ale coletului.

Diferenţa dintre taxa platită şi taxa nouă, dacă Clientul sau Prestatorul a cerut Prestatorului înainte de expediere modificarea serviciului de transport special sau a adresei de destinaţie şi în baza destinaţiei noi sau în cazul serviciului de transport suplimentar, atunci se datorează plata unei taxe mai mici.

J.4. Responsabilitate pentru livrarea întarziată a coletului

În cazul expedierii cu întârziere a coletului cu termen de expediere garantat, Prestatorul este obligat la plata despăgubirii, cu excepţia cazului în care va dovedi, că întarzierea a fost provocată din motive inevitabile, în afara competenţei sale.

Pentru depăşirea termenului în cazul serviciului de transport de expediere cu termen garantat din motive imputabile Prestatorul acordă livrarea gratuită a trimiterii poştale întârziate sau acordă o altă trimitere poştală gratuită.

Pentru livrarea întârziată a coletului fără termen garantat de expediere, Prestatorul nu are obligaţia de despăgubire.

Dacă în ţară nu are loc livrarea coletului predat în timp de cincisprezece zile, în lipsa unei întelegeri diferite dintre părţi, coletul va fi considerat pierdut şi, pentru despăgubire, se vor aplica regulile aferente pierderii coletelor.

În cazul în care coletul care s-a considerat pierdut se găseşte, coletul se va expedia. Dar despăgubirea deja platită nu se va mai restitui Prestatorului nici în cazul expedierii.

K. Răspunderea Clientului

Clientul este obligat să i-a la cunoştinţă şi acceptă faptul, că are aceeaşi responsabilitate ca şi clientul în privinţa tuturor obligaţiilor, care conform datelor furnizate în comandă sau în prezentul document revin şi altor clienţi (de exemplu responsabilitatea pentru neplata persoanei care suportă cheltuielile, sau în privinţa obligaţiilor Prestatorului).

Conform punctului A.2., clienţii acceptă că, legat de Serviciu – având în vedere natura de intermediere a serviciului de transport – pot depune toate declaraţiile numai către Prestator şi pot solicita informaţii şi declaraţii numai acestuia. Clienţii se angajează că, dacă totuşi intră în legatură cu partenerul Prestatorului în mod direct, în privinţa serviciului de transport comandat şi prin aceasta provoacă un prejudiciu Prestatorului, sunt obligaţi să despăgubească Prestatorul pentru prejudiciu, împreună cu cheltuielile suplimentare.

Clientul şi Prestatorul îşi asumă responsabilitatea materială totală pentru daunele provocate Prestatorului, care survin în urma încălcării legislaţiei şi a Termenilor şi Condiţiilor Generale. În acest sens, Clientul şi/sau Prestatorul vor/va despăgubi Prestatorul în privinţa tuturor daunelor suferite de acesta, ocaziţionate mai ales, dar nu exclusiv de:

  • furnizarea de date personale false sau date reale, dar indicate ca fiind datele altora,
  • caracterul contradictoriu, greşit, fals sau înşelător al celorlalte date ale comenzii,
  • completarea greşită, falsă sau înşelătoare a formularele trimise de către Prestator sau completarea de aşa natură încât îndeplinirea de către Prestator ar fi imposibilă conform prezentului contract sau al oricărei legi,
  • nerespectarea prevederilor, condiţiilor referitoare la ambalare,
  • coletul conţine obiecte interzise sau ilegale sau conţine obiecte condiţionate, dar care nu îndeplinesc condiţia, sau care induc în eroare sau menţin în eroare Prestatorul în privinţa datelor reale despre conţinutul coletului.
 1. Calitatea prestării serviciilor

Prestatorul se angajează că, pe parcursul activităţii sale, va presta în totalitate serviciile plătite şi comandate de Client, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale,

Va transmite coletele în siguranţă şi le va expedia în stare intactă şi nedeteriorată conform prevederilor ordonanţelor aferente referitoare la calitate.

Traseul de livrare al coletelor ridicate va fi ales de către Prestator şi Partenerul acestuia, conform serviciilor solicitate.

L.1. Tranzit în circulaţia internă

Prestatorul îşi organizează activitatea de aşa natură încât intervalul de livrare al coletelor predate în circulaţia internă, pe traseul de la Prestator la destinaţie să fie îndeplinit conform următoarelor:

Prestatorul se angajează, că va expedia sau va încerca livrarea coletelor conform contractelor în vigoare şi care vor urma, respectiv conform Termenelor stabilite în contractele ocaziţionale (în scrisori de trăsură), conform celor indicate în scrisoarea de trăsură şi în condiţiile Prestatorilor.

M. Colaborare pentru adunarea datelor secrete

Prestatorul colaborează cu organele care au fost desemnate de lege special pentru a aduna Date cu Caracter Secret. Prestatorul asigură condiţiile de aplicare ale instrumentelor şi tehnicilor pentru adunarea informaţiilor cu Caracter Secret în ceea ce priveşte echipamentele şi locaţiile sale. Furnizarea datelor pentru organele desemnate pentru adunarea informaţiilor secrete este gratuită.

N. Dreptul de autor

Întregul conţinut al site-ului https://www.mdelivery.md – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea MDELIVERY GROUP LTD şi este apărat de Lege pentru Protecţia Drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul MDELIVERY GROUP LTD a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

În cazul în care doriţi să ne semnalaţi o încălcare a dreptului de autor pe acest site, vă rugăm să ne trimiteţi sesizarea la adresa: [email protected]

Anexe

Anexa numărul 1.

Obiectele care pot fi transportate în mod condiţionat şi cele care sunt excluse de la transport:

 1. Obiecte care pot fi transportate în mod condiţionat:

•  ecran LCD, CRT, cu LED sau cu plasma

•  mobilier montat pe paleţi (condiţie: cutie de carton căptuşită corespunzător)

 1. Obiectele excluse de la transport:
 • arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vânătoare)
 • artificii, pocnitori şi alte produse pirotehnice
 • baterii (incluzând cele cu litiu, baterii auto)
 • gaz, dispozitive pirotehnice
 • medicamente cu prescripţie medicală
 • plante şi animale
 • ambalaje din sticlă şi plastic
 • mobilier şi instrumente casnice
 • produse împachetate în pungi,saci, saci din pânză
 • droguri, substanţe halucinogene, materiale psihotrope
 • produse neambalate corespunzător
 • obiecte din porţelan şi ceramică
 • alimente perisabile, alimente îngheţate
 • bani (în orice monedă)
 • colet adresat pentru oficiul poştal
 • alcool în cantitate comercială, respectiv tutun în orice cantitate
 • narcotice, alte materiale halucinogene şi definite în Codul Penal
 1. Curierul poate refuza ridicarea obiectelor care în mod normal nu sunt supuse interdicţiei, în următoarele condiţii:
 • obiectul care urmează să fie expediat , a fost ambalat vizibil necorespunzător
 • colet legat cu breţele (ambalajul se poate desface sau agăţa pe bandă)

Clientul i-a  cunoştinţă că,  MDELIVERY GROUP LTD nu va însărcina sau nu va intermedia un transport care este contradictoriu regulamentului Partenerilor.

În baza regulilor impuse de Prestator, nu se va accepta comanda pentru transportarea produselor ambalate într-un mod necorespunzător, mărfuri perisabile, care pot conţine substanţe infecţioase, rămăşiţe pământeşti, ţigări şi alte produse de tutun, animale şi plante, fructe, şampanie.

În cazul transportului mărfurilor perisabile, lichidelor, materialelor din sticlă, ecranelor LCD sau cu plasma, ecranelor CRT, materialelor din porţelan, picturilor, cănilor, vazelor, obiectelor ceramice, mobilierului fără ambalaj, marfă defectă se va face numai pe baza încheierii unui contract special.

MDELIVERY GROUP LTD are dreptul de a solicita o garanţie de la Client pentru expedieri de marfă de tipul produselor de origine animală, antichităţi şi artefacte, vignetă, lingouri de aur (sau pentru orice alte metale pretioase), valori asemănătoare banilor (nu doar bani în numerar, bancnote, chitanţe, hârtii de valoare, hârtii de stat, cartelă de telefon pre-pay, cartelele SIM activate, şi chiar şi timbrele încă nefolosite). Transportul mărfurilor care depăşesc valoarea de 1.000 Euro, bijuteriile la modă, bijuteriile sau obiectele din metale preţioase sau pietre preţioase (inclusiv diamantul industrial), drogurile legale, medicamente şi produse de ingrijirea sănătăţii, probe sanitare (inclusiv fluidele corporale şi probele de ţesut), microprocesoare şi piese electrice se vor transporta numai cu declaraţia pe proprie răspundere a Clientului şi împreună cu toate documentele legale.

De asemenea, în cazul transportării artefactelor, vazelor, picturilor şi bijuteriilor, MDELIVERY GROUP LTD are dreptul (respectând regulile partenerilor) să solicite poze şi documente susţinute de facturi pro-formă, care justifică valoarea. Acestea vor fi semnate de către Client. Documentele necesare pot fi solicitate prin adresa de e-mail [email protected] , sau de la Serviciul Clienţi.

Clientul are obligaţia legală de a anunţa dacă marfa face parte din materialele periculoase. MDELIVERY GROUP LTD îşi rezervă dreptul de a refuza orice transport care nu constituie proprietatea Clientului, sau nu este trimisă în numele acestuia, care nu este ambalat corespunzător transportului grupat, sau coletele care prezintă riscul de deteriorare. În Termenii şi Condiţiile partenerilor MDELIVERY GROUP LTD referitoare la transport se regăsesc şi obiectele excluse de la transport sau obiectele care pot fi transportate în mod condiţionat dar nu au fost incluse în prezenta anexă şi constituie parte integrantă a acestor Termeni şi Condiţii Generale, chiar dacă nu au fost menţionate separat şi în prezenta anexă.

MDELIVERY GROUP LTD îşi rezervă dreptul de a modifica lista din prezenta anexă.

Cum plătesc o comandă?

Cum plătesc o comandă?
În funcție de specificul serviciului ales, va trebui să alegeți modalitatea de plată, adică una din Următoarele variante:
 NUMERAR LA RIDICARE (COP – cash on pick up). Plata numerar făcută de expeditor în momentul ridicării comenzii de către curier, plata fiind făcută în moneda țării de unde se face ridicarea (expedierea), adica GBP in Marea Britanie sau MDL în Republica Moldova , după caz.
 NUMERAR LA LIVRARE (COD – cash on delivery). Numită și RAMBURS, este plata făcută numerar la momentul livrării expedierii, în momentul în care destinatarul primește comanda livrată la adresa sa. Și în acest caz plata numerar se face în moneda țării pe teritoriul căreia are loc livrarea. Dacă livrarea se face în Republica Moldova, plata ramburs se face în MDL. Comanda nu poate fi eliberată de curieri, în cazul în care destinatarul nu poate face plata și, dupa eșuarea ultimei încercări ( a doua), se păstreaza timp de 7 zile la depozitul local, până la lichidarea datoriei. Destinatarul poate recupera personal, de la depozit, expedierea după plata acesteia sau poate reprograma, contra- cost, o altă livrare la domiciliu. După expirarea celor 7 zile de așteptare aceasta este rutată către expeditor, care va trebui sa achite toate costurile tur-retur sau va fi depozitată și, in acest caz, recuperarea ei va fi facută și cu plata costurilor suplimentare.
 PLATA CU CARDUL BANCAR (PLATA CU CARDUL BANCAR LA MOMENTUL COMENZII ONLINE SAU ÎN PERSOANĂ, LA UNUL DIN PUNCTELE DROP OFF).

Plata online, cu card bancar de plată (card de debit sau de credit), este procesată în sistemul securizat PayPal , indiferent dacă aveți sau nu cont deschis la aceștia.
 PLATA ÎN CONTUL BANCAR AL MDelivery Group LTD. Modalitate de plată direct în contul bancar al companiei MDELIVERY GROUP LTD din Marea Britanie, folosind
detaliile specifice furnizate de operatorii noștri sau plata prin transfer bancar sau ordin de plată, în cazul trimiterilor clienților contractuali facturați în termen sau în cazuri speciale, a plăților unor comenzi foarte mari.
 NU AM CONT DE PAYPAL CUM FAC PLATA?
Nu este obligatoriu să aveți cont de PayPal  pentru plățile comenzilor online. PayPal  este doar procesatorul securizat de plăți cu cardul de debit sau credit, ales de compania noastră. În acest fel, MDELIVERY GROUP LTD nu se implică în procesarea plăților cu cardul, nu are acces la detaliile dvs de plată și nu dorește să rețină astfel de date. Noi suntem doar înștiințați dacă plata s-a făcut cu succes sau nu și primim banii dumneavoastră în contul nostru PayPal .
La comanda online, pe formularul de pe website-ul nostru, după ce ați apăsat butonul de plată PayPal  și ați fost transferat pe website-ul acestora, dacă nu aveți cont, pe prima pagină de logare, căutați specificarea în pagina de mai jos.

Intrebari frecvente


Către ce țări livrează MDelivery?
MDelivery livrează exclusiv din Republica Moldova în Anglia și din Anglia în Republica Moldova.

Cum pot livra un colet prin MDelivery?
Pentru a livra un plic, colet sau orice alt tip de pachet prin MDelivery din Republica Moldova în Londra sau din Londra în Republica Moldova, ai nevoie de un cont pe site pentru comenzile
online sau poți apela direct unul dintre numerele de telefon aferente țării din care dorești să expediezi:
R.Moldova: +373 79 999 388
Marea Britanie : +44 74 89 9999 89

Care este programul MDelivery de sărbătorile legale?
În mod normal, MDelivery își derulează activitatea și în timpul sărbătorilor legale, deoarece știm cât de important este pentru Dumneavoastră să trimiteți în toiul sărbătorilor pachete celor dragi.

Înainte de a plasa o comandă, vă rugăm să verificați programul curent al livrărilor.

Cât costă să trimit un pachet din Republica Moldova în Anglia sau din Anglia în Republica Moldova?
MDelivery dorește să ofere servicii de transport internațional colete la un preț cât mai avantajos. De aceea, ne-am păstrat prețurile neschimbate, încă de la înființare și taxăm per kilogram, în funcție de opțiunile de livrare. Comanda minimă reprezintă contravaloarea a 10 kilograme.

Pot livra de oriunde din Republica Moldova?
Serviciile MDelivery acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova, iar curierii noștri realizează ridicări de comenzi de oriunde doriți. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactati
telefonic.

Cum pot afla care este statutul comenzii mele?
Pentru a urmări comanda ta și a ști în orice moment statutul acesteia, te rugăm să plasezi comanda online, în urma înregistrării tale în contul de utilizator. Contul MDelivery se creează
în doar câțiva pași simpli și te întămpină cu multe beneficii.
Care este comanda minimă acceptată pentru livrare?
Poți trimite prin MDelivery pachete oricât de mici. Cu toate acestea, comanda minimă pentru livrare ( este ) reprezentată de contravaloarea a 10 kg.

Care este comanda maximă acceptată pentru livrare?
Prin MDelivery poți trimite chiar și pachete de foarte mari dimensiuni, paleţii sau grupaje de marfa.

În cazul în care trimit bunuri de valoare, le pot asigura?
Echipa MDelivery tratează fiecare pachet cu cea mai mare grijă și livrăm de fiecare dată în timpul promis. Te rugăm să anunți dacă pachetul tău conține bunuri fragile sau de valoare
pentru a le putea inventaria.

Ce nu poate conține un pachet trimis prin MDelivery?
Te rugăm să ții cont de faptul că pachetele trimise prin MDelivery pe ruta Republicii Moldova - Anglia nu pot conține ŢIGĂRI sau orice alte produse din TUTUN, alcool, arme, droguri sau
substanțe interzise prin lege. MDelivery își rezervă dreptul de verificare a conținutul fiecărui colet și de confiscare a produsele interzise!

Îmi pot trimite bagajele din Republica Moldova în Anglia sau din Anglia în Republica Moldova cu MDelivery?
Da, iţi putem transporta bagajele de la adresă la adresă, sau poţi opta pentru serviciul economic de pick-up / drop-off. Pentru transporturi mai mari te rugăm să ne contactezi și îți
vom face o ofertă personalizată.

Pot trimite piese de mobilier din Anglia în Republica Moldova sau din Republica Moldova în Anglia?
Pentru transporturi mai mari te rugăm să ne contactezi și îți vom face o ofertă personalizată.

Ai nevoie de ajutor ? Suntem aici să-ți ușurăm căutările.
Comandă Apel